Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 30 april 2012

Kejsarens nya kläder

Man slutar aldrig att förvåna sig. Nu har det hänt igen. Någon har köpt in McKinsey för svindyra pengar, när kompetens finns i landet över hur man förbättrar skolan. Bara genom att köpa boken Från skollag till vardagsarbete så får man grunden för hur man ska effektivisera verksamheten och lärarnas tid.

Som alltid i verksamhetsutveckling är det inte färdiga mallar, checklistor och annat som ska ligga tillgrund för verksamhetsutvecklingen utan skolan egna förutsättningar. Att man aldrig lär sig.

Det hade varit smartare om man köpt tidstudien på svensk botten. Då hade skolledning och lärare kunnat själv mäta hur mycket tid de lägger på sina aktiviteteter som planering, undervisning, utvärdering och dokumentationen. Det går enkelt att göra via mobiltelefon. Det behövs inga svindyra amerikanska konsulter för att lyckas med.

För övrigt anser jag att skolan själv ska utveckla sin verksamhet. Stockholms stad har verkligen gjort bort sig med SKLs hjälp. Om detta har jag bloggat bl a tidigare.

Media DN

Uppdaterat 120501 kl:18:17
Läser om samma projekt i SvD och förvånas över att man behöver plocka in McKinsey för att få reda på att man kan organisera möten effektivit. Det är verkligen talande att man går över ån efter vatten.

Skolans bekymmer är att man inte har systematiserat sin arbetssätt. Om de själv begåvat hade använt någon av utmärkelsemodellerna och använt läroplanen som underlag hade man fått fram arbetssätt utan att slänga 4 mkr i sjön.

Skolans problem är att humankapitet, det som finns i huvudet på rektorer och lärare, är för stort. Det är livsfarligt när personal med storkunskap om hur man driver verksamheten går ur hem på kvällen. Vad händer med verksamheten dagen där på om de inte dyker upp. Skolans stora utmaning är att bygga strukturkapital så man inte är sårbara och alla vet hur verksamheten ska bedrivas.

Media SvD papperstidning 120430 sid 10.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar