Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 10 september 2012

Kommuner bortprioriterar lärandet

Kommunerna, i den tillsyn och kvalitetsgranskning Skolinspektionen gjorde 2011, bortprioriterar lärande uppdraget i förskolan. I fritidshemmen är inte verksamheten kopplade till läroplanens mål. Det är skrämmande, nu när båda dessa grenar i skolväsendet har ett tydligt lärande uppdrag. Till och med att förskolan numera är en av tre skolformer i landet.

Man ställer sig frågan: Vad sysslar kommunerna med? Finns det inte kompetenta politiker och förvaltningspersonal ute i kommunerna som driver verksamheten?

Man notera att den personal som finns på fritidshemmen och förskolan inte har rätt utbildnings bakgrund för sina jobb. Båda lider också av att inte jobba med kränkande behandling i lagens mening. Det saknas en målinriktat arbete på många ställen kring kräkningar.

Men den stora vita fläcken är avsaknaden av uppföljning och utvärdering av verksamheterna. I förskolans fall så att man i efterhand anpassar målen efter hur det blev. Man har inte heller tillräcklig utvärdering av barnens utveckling för att kunna utvärdera verksamheten. Att förskolan inte ska redovisa enskilda barns utveckling är en sak, men den måste finnas som underlag för att veta om man når de mål som finns på utveckling och lärande i förskolan.

Utöver att det brister på enhetsnivån i förskolan och fritidshemmen är det lika illa ställt på kommunnivån när det gäller utvärdering. Den görs bara mot antal platser och nyttjandegrad. Oerhört skrämmande. Möjligen kan man tro att kommunerna fortfarande betraktar förskolan som dagis med omsorg eller förvaring under dagarna. Men så enkelt är det inte.

För övrigt anser jag att förskolan är viktig för att barn ska få de första stapplade stegen i kunskapsutvecklingen och att fritidshemmet inte är en förvaring utan en del av grundskolans pedagogiska verksamhet. Här skulle skolan kunna satsa på läxhjälp av pedagoger så vi slipper amatörpedagoger i form av föräldrar eller köpt läxhjälp.

Källa: En skolas med tilltro lyfter alla elever, Skolinspektionens rapport 2011 om tillsyn och kvalitetsgranskning, Diarienummer 40-2012:2991

2 kommentarer:

  1. Jag tycker att vi får börja med att försöka få kommunerna att fokusera på lärandeuppdraget i högre årskurser. Bland annat har långt under hälften av lärarna de använder tillräckliga kunskaper för att undervisa i fysik och kemi på högstadiet. Även för högstadiebarn räcker det ibland med att omsorgsuppdraget är uppfyllt, så kan kommunen prioritera budget i balans och sin Turning torso.

    SvaraRadera
  2. Jag är särskilt förtjust i den lite svepande argumentationen där skolan ställs mot Turning Torso. Visserligen har kommunen inte bekostat Turning Torso utan i stället sålt marken så att man fått mer pengar till skola, vård och omsorg - men varför vara petig :-).

    SvaraRadera