Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 30 september 2012

Läxhjälpen vara eller inte vara

Läxhjälp och segregation är ett återkommande tema i debatten. Senast i ledet är Baylan och Damberg. På klassiskt S vis skyller de på obildade föräldrar och deras val av bostadsort som grunden för att skolan inte gör sitt jobb. Likvärdighet har inte ett dugg med segregation att göra. Likvärdighet är skolans förmåga att nå fastställda mål i skollagen, läroplanerna och kursplanen (skollagen 1 kap 9 §).

Om man vill skapa grogrunden för läxhjälp är det dags att se över fritidshemmens aktivitet. Det är inte förvaring utan ett tydligt pedagogiskt uppdrag som huvudmännen negligerar.

Samtidigt kan man fundera över varför de S styrda kommunerna har ett sämre skolresultat. Vore det inte bättre att kommunerna tog sig sönder och samman att skapa den skola som de nya styrdokumenten ställer krav på. Kommunerna ner prioriterar skolans pedagogiska uppdrag. Inte undra på att vi har ett resultat som det ser ut.

Så innan staten slänger iväg massor av allmosor till kommunerna är det snarare bättre hjälp dem att fundera på hur man de betalar för skolan de har ansvar för. Och att den göra det de ska. Här har Baylan och Damberg ett stort arbete att få sina paritvänner ute i kommunerna att satsa på en renovering av skolan. Först då kommer kunskapsresultaten att öka. Lär av Nossebro och andra som gjort jobbet.

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar