Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 2 oktober 2012

Politikens talibaner

Men förundran läser man analysen över att politiken är korrumperad. Suhonen och kretsen kring Tiden har ytterligare en gång levererat en syn som passar en sekt väldigt väl. Diskussionen om S samröre med storfinansen låter som tongångarna från 70-talet.

Allt som verkar hända i S är av retrokaraktär. Antingen är det 68-retro eller så är det folkhemsretro. Dock är ett klart att sekten kring Tiden är tongivande för vänsterflygeln i S som nu laddar upp inför S-kongressen 2013. Kommer partitoppen med Stefan Löfven att överleva eller är det Juholt-falangen som kommer segrande ur striden.

Den som lever får se. Ett är säkert att S öde kommer att beseglas då. Antingen är partitoppen kvar men för ett mindre S. Partisprängningen verkar vara ofrånkomlig när man lyssnar in tongångarna hos sekten kring Tiden och dess anhängare på vänsterkanten.

De förra toppolitiker inom S beskylls för att S alltid gått i armkrok med kapitalet. Att man valt att medverka hos kapitalet är en ny företeelse. Dock ser vi en ny ingrediens till hos S. Man går i armkrok med adeln för att bevarande det feodala systemet med fidekommiss.

Den som lever får se. Men S har problem. Suhonen & Co kan under tiden öva sig på Ebba Grön låt.


Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar