Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 24 oktober 2012

Var den du är

Var är den kompensatoriska skolan? Någonstans har skolan misslyckats med sitt uppdrag. Om det beror på okunniga hobbypolitiker, dåliga skolledningar eller icke pedagogiska lärare kan man fundera på. En kombination är det. Framför allt är barn av idag inte dummare än tidigare generationer. Med andra ord är det fel på pedagogiken.

De många skrämande berättelserna i länken nedan säger mig att skolan och dess huvudmän inte riktigt förstått sitt uppdrag. Man kör på i gamla ullstrumper. För att lyckas måste skolan fundera över sin tillvaro. Problemet ligger i en pedagogik som inte levererar. Lärandet har tre uppdrag: omsorgen om lärandet, fostran kring lärandet och lärande kunskaper.

Om det är stökigt i klassen och man har problem med undervisandetiden är det varje lärares skyldighet att undersöka varför 10 procent av tiden går upp i rök. Anne-Marie Körling beskriver det bra i sin bok Nu ler Vygotskij. Kontentan av hennes arbete att kartlägga vad det var saken berodde på mynnade ut i att hon redovisade för klassen orsaken och därmed fick ordning på undervisning. För ordningen skapas genom innehåll.

När det gäller det här med kunskapskrav vill jag säga följande. I gruppen The Big 5 på Facebook diskuteras de förmågor elever ska besitta. Vid en fråga om det här med analysförmåga blev svaret från Göran Svanelid, Stockholms Universitet och pappa till The Big 5:
Vi kan inte ha särskilda kunskapskrav för de svagpresterande eleverna. Tillhör de särskolan så finns det andra krav.
Och för betyget E krävs t ex "enkla samband" och det behöver ju inte vara helt omöjligt att uppnå, d.v.s. ett samband mellan två faktorer eller att identifiera någon orsak och någon konsekvens.
Som alltid är det lärarens skicklighet som sätter gränser. Det gäller att vara bra på att konkretisera med bilder, liknelser, metaforer, stödstrukturer och koppla analysen till elevernas egna erfarenheter och förförståelse.
En pedagog borde alltid ställa sig i elevernas skor: Vad skulle jag kunna få problem med att förstå och vilken hjälp skulle jag behöva för att förstå? Här finns det många varianter och då tänker jag inte att enda lösningen är att ordna med mer tid hos en speciallärare.
 

Detta tyder på att det inte är fel på kriterierna för bedömning utan lärare som inte kan sin bedömningskunskap och inte jobbar kompensatoriskt.

För övrigt anser jag att det är pedagogiken som ska ha bakläxa när det inte klara elevers kunskapnivå. Det vittnar Nossebro i Essunga om.

Media SvD
Källa: Körling, Anne-Marie (2011) - Nu ler Vygotskij, Liber

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar