Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 11 oktober 2012

Ofrihetens återkomst

Socialdemokratin verkar krampaktigt ägna sig åt retropolitik. Senast i raden är SSU. Dess ordförande och förbundssekreterare kan knappast kallas radikala. De står snarare för en djupt rotad konservatism. En konservatism som innebär ökad politikermakt.

Förslag de framför i SvD om begränsning av vinster i välfärden är rakt kontraproduktiva. Drömmen om den starka staten har åter vakna till liv. S kan tydligen inte kasta av sig oket efter sitt samhällsbygge som givit en ineffektiv och stelbent offentlig sektor.

De reformer som genomförts under Alliansregering, mot ökad valfrihet, vill man förflytta till kommunpolitiker. Gudarnas skymning. Välfärd ska inte sättas i händerna på inkompetenta hobbypolitiker. Det är verkligen att skapa ofrihet.

Samtidigt är man fast i omsorgsträsket när man tänker skola. Där borde man lyssna på LOs ordförande. Skolan ska återkopplas till arbetsmarknaden. Treenigheten utbildning-arbetsmarknad-utveckling ska gälla för välståndet. Det var så vi byggde den en gång i världen. Men bildningsidealet i S är sedan länge bort. Man vandra i omsorgsträsket.

Dessutom vore det djupt olyckligt om kommunerna skulle få vetorätt i etableringar av välfärdsutförare. Då får vi ett nytt kommunalt planmonopol. Räcker att det finns på fastighetsområdet. Dagens ordning är nog mer begåvad när det gäller tillstånd att bedriva privata skolor. Där är det staten via sin myndighet Skolinspektionen som ger tillstånd att bedriva skolverksamhet.

Debattörerna skriver om friheten.
Människors behov av trygghet, frihet och oberoende måste vara utgångspunkten för framtida reformer. Kortsiktiga vinstintressen och ett växande marknadstänkande leder till en försämrad välfärd. Därför måste tydligare spelregler gälla och politiken, snarare än marknaden, leda utvecklingen.

Intressant att man dra likhetstecken mellan politiken och friheten. Vi behöver inga överrockar i form av politiker, professionell eller hobbyvarianten. Politikens uppgift är att skapa ramverken i form av lagar och förordningar för hur välfärdssystem ska ge bästa nytta. Däremot är varje individ myndig att själv välja utförare. Kollektivets tidevarv är för länge sedan borta.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar