Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 5 maj 2013

Kunskapens rot är besk

Under torsdagen haglade rapporterna ned om skolans resultat. Sammanfattande av rapporterna kan kokas ned till att resultatet skapas i relationen lärare och elev. Inget annat. Det är på hög tid att vi börjar förstå att denna kunskap är viktig och tar tid att förbättra. En besk kunskap både för politiker och skoldebattörer.

Någon quick-fix finns inte i skolans värld. Det är bara att inse att rätt saker ska sättas in för att nå resultat. Om det avgörande är relationen lärare och elever är det dit krutet ska läggas. Det är en grannlaga uppgift.

Komunalråden i varje kommun ska ha skolan som den högst prioriterade målet. Utan en bra skola kommer aldrig en kommun att kunna dra till sig skatteunderlag eller framtida medborgare som skapar välstånd. En del av detta är att kommunerna faktiskt behöver börjar ett gigantisk ROT-projekt. Ett projekt som bort sätta igång redan för tre år sedan när nya skollagen beslutats i riksdagen.

Vad hände: inget. Några framsynta började läsa och lyssna till vad det nya var. Men få tog konsekvensen av det hela. Idag ser förvaltningarna i allt väsentligt ut som de gjorde för. Skolorna drivs efter någon konstig princip som inte stämmer vare sig med skollagen eller läroplanerna. Lärare är någon slags allt i allo. Rektorerna flyger mellan högt och lågt. Samtidigt som skolförvaltningschefen fortfarande betraktar sig som högsta hönset och rektorer som några slags mellanchefer. Dags för förvaltningarna att se över sina arbetsuppgifter och inför ett eget systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt tar rektorerna sitt mandat på allvar och börjar organisera om den pedagogiska verksamheten på skolan tillsammans med lärare och övrig personal.

Det är hög tid att Vygotskij får fullt utrymme i klassrummet när det gäller lärandet och relationen lärare, elev och innehållet. I den andan innebär det att man med kan ta Hatties forskningsrön (Visible learning, 2009) på allvar. Varför ska lärare planera lektionen enskilt när det är smartare att göra det tillsammans. Varför ska man inte dokumentera elevens utveckling? Bara överlämnandet mellan stadier utan info till den mottagande lärare innebär ett tidspill på 1,5 år för nya lärare att skanna in var eleven står. Dessutom är det ju faktiskt formativ bedömning som ger resultat. Där kan eleven göra klart för sig vilket nytt mål hen vill nå med sina kunskaper och vilka förmågor som ska tränas. Det betyder i sig att lärarna inte dikterar innehållet utan det anpassas till elevens kunskapsnivå.

Så det är hög tid att sluta käbbla om skolan som ett politiskt slag träd. Skapa en politisk borgfred eftersom det inte är ändringarna i skolsystemet som kommer att ge resultaten. Det är klokt att den bombmatta av reformer som gjorts under senare tid ska sätta sig. Det tar nog ytterligare fem sex år innan allt är genomfört som det var tänkt.Källor: Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30).
Skolverkets lägesbedömning 2013 Rapport 387, 2013.
Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring. Skolinspektionens granskningsrapport 2012, 2013-05-02.

Media SvD, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar