Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 23 maj 2013

Oförmåga ger ingen skolutveckling

Oförmågan lyser igenom när man studerar Skolinspektionens rapport om tillståndet i skolsverige. Det mest slående är oförmågan som finns att skapa system för att följa upp och utvärdera det faktiska arbetet i kommunens skolor. Man har inte pejl ens på vilka behov av resurser som finns ute på skolorna.

På något oförståligt slentrianmässigt sätt verkar man jobba på som man alltid gjort. Man har inte ens noterat att en ny skollag har kommit. Helt andra krav ställs idag på just utvärdering och utveckling av skolan baserat på skolornas verkliga behov.

Skolinspektionen skriver:
Huvudmännen brister även i att analysera vad kvaliteten beror på och vet då inte heller vad de ska göra för att åtgärda eventuella brister.

Denna skrämmande kunskap borde ge eftertanke till alla lokala skolpolitiker. Om jag är satt att förvalta skolorna i kommunen måste jag skaffa mig den nödiga kunskapen om HUR. Den finns att få genom utbildningsanordnare och böcker. Men framför allt måste kommuner, och för den delen även fristående skolhuvudmän, skapa navet för att få en skolutveckling värd namnet.

Dags att kommuner börjar planera och genomföra ett eget ROT-projekt hos sig själva.

Källa: Skolinspektionen - Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring, 2013-05-02

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar