Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 18 maj 2013

Vårdkvalitet är mer än tid

Vårdkvalitet är mer än bara vårdköer. Även om jag som patient alltid upplever det frustrerande att behöva vänta. Det viktiga är hur man organiserar akutvården. Idag verkar det finnas mycket övrigt att önska.

Patienter som inte förstår att först söker sig till sin läkare på vårdcentralen istället för att belasta akuten. Akuten som bemannas med nybakade läkare som stör och har tidstjuvar genom behovet att konsultera erfarnare läkare i den planerade sjukvården.

Medicinska resultatet eller snarare medicinska kraven kombinerat med tiden är avgörande för läkning. Därför borde sjukdomar var den processparameter som styr behandlingen. När det är sagt är det viktigt att fundera på möjligheterna till att organisera akutvården i livsavgörande behandling kontra icke livsavgörande behandling.

Nästa problem i akutvården är kommunikationen vid vårdtillfället. Med ökade krav på patientsäkerhet är det avgörande att behandlande personal har samma information. Därför är det viktigt att akutteam hålls samman vid undersöknings tillfället. Kommunikationstiden och fel i informationsöverföringen minskas markant och resurser kan frigöras.

De frågor som Åke Andrén Sandberg reser i slutet av sitt debattinlägg om vårdkvalitet borde vara vardag när man funderar på hur man organiserar för att nå önskad vårdkvalitet.

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar