Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 6 oktober 2013

Andra benet

Barn utan trygghet socialt kan inte tillägna sig kunskaper. Är barnet eller den unge vuxne ifrågasatt på den sociala arenan krävs det mycket för att stå ut med mobbande miljöer. Kränkningar, mobbing och diskriminering drabbar blint. Men jag skulle gissa att många i populationen mobbade är barn som avviker från den normativa medelmåttan.

Barn som på ett eller annat sätt är annorlunda i förhållande till normalpresterande ligger i riskzonen. Därför är det viktigt att lärare har rätt kunskap i ämnet. Skolans andra ben är att fostra barn till demokratiska medborgare. I detta innebär hur socialt fungerar i grupp. Bristen på kontrakterade ordningsregler skapar miljöer där låt gå uppstår. Samt att säkert saknas tankarna i FNs Barnkonvention på skolan.

Skrämmande nog är det inte bara de nykläckta lärarna som har bristande kunskaper i ämnet. Trots hårdare lagregler förekommer kränkningar och diskriminering. Trots att läroplanen innehåller ett delkapitel om "Normer och värden" fortgår kräkningar över tid. Detta är ett tecken på att dagens skolledningar och lärare saknar nödvändig kunskap och handlingsförmåga.

Kunskapen om att lärare har anmälningsplikt till rektor, som i sin tur har anmälningsplikt till skolhuvudmanen saknas. För kränkningar och diskriminering är ett icke förhandlingsbart juridiskt rekvisit. Detta innebär att skolhuvudmanen har fulla ansvaret att se till att personalen har full kunskap om lagrummen och att det bedrivs ett förebyggande arbete med mål för hur kräkningar och diskriminering ska minskas.

Media SvD  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar