Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 27 oktober 2013

Politiskt dilemma

Tankar Gustav Fridolin framför blir på ett sätt ett politiskt dilemma. Det är bra om skolan kan ges en arbetsro på det rikspolitiska planet. Problemet med de sakfrågor som lyfts från MP inte spelar någon större roll i vardagen.

Det spelar ingen större roll om Fridolin och Björklund hittar på något. Det är i varje fall de kommunala huvudmänen som beslutar om pengar och personal för att genomföra de rikspolitiska tankarna. Det finns alltså 290 olika sätt att finansiera skolverksamheten.

Till och med är det så att huvudmännen hittar på hur byråkratin ska se ut eftersom skollagen är en ramlag. Den föreskriver inte HUR dokumentationen ska gå till. Det är upp till varje skolenhet att utforma det. Eller att huvudmännen tar på sig ett större mandat än vad de har laglig rätt till.

Ska den rikspolitiska nivån får större makt över skolvardagen får nog skolsystemet ändras. Men hur nyttigt är det att gå tillbaka till en centralstyrd skola från Helgeandsholmen?

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar