Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 26 oktober 2013

Social kompetens

Tillämpning av skollagen verkar fortfarande vara en bristvara i skolan. Har fokus mot kunskapsdelen i skolans uppdrag slagit över för hårt? Oftast i förändringar riskerar pendeln att slå fel. Det gäller att se att i åldern 7-16 år har skolan ett uppdrag att även fostra elever till demokratiska medborgare.

Vad innebär detta? Det innebär att individen ska förstår hur man uppför sig mot kompisar. Hur man förhåller sig till vuxna. Kunna lära av andra. Förmåga till sammarbete med sin omgivning. Detta är några delar i den demokratiska forstran. Många av dem stadfäst i FNs Barnkonvention.

Hur etablerad är barnkonventionen i klassrummet? Två av artiklarna är invävd i skollagen. Här måste en integration mellan kunskapsämnen och läroplanens kapitel "Normer och värden" integreras i undervisningen. I ämnen som svenska, engelska, religionskunskap och samhällskunskap är dessa naturliga delar. Utnyttja den chansen.

Samtidigt är det ett svek av vuxenvärlden att inte reagera när saker inträffar. Vilka värderingar finns på skolan? Var går normgränseran? Vad betyder alla ord? Finns en gemensam tolkning? Skolor som vågar ta i dessa frågor tillhör de framgångsrika. Där finns en öppenhet och transparens. Samtidigt som modet att säga ifrån finns för så här gör vi inte på vår skola.

För övrigt anser jag att skolor ska ha ett förbyggande arbete när det gäller kräkning och diskriminering. Tillämpa FNs Barnkonvention fullt ut i klassrummet.

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar