Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 25 oktober 2013

Skrivna ordet försvinner

Nu har riksdagen fattat beslutet om minskad administration i skolan. Dokumentationskravet med skriftlig individuell utvecklingsplan tas bort år 6-9. Medan 1-5 behåller det med minskat krav att bara göra det en gång per läsår. Vid första anblicken kan det tyckas vara en lättnad för lärarna. Läser man den nya ändringen av skollagen noteras att utvecklingssamtalet inte förändras.

En gång per termin ska det ske ett utvecklingssamtal. I år 1-5 ska ett av dem bygga på en skriftlig individuell utvecklingsplan. De övriga ska ha muntlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kursplanen vid utvecklingssamtalen.

Minskar administrationen för lärarna? Ja, om man ser på det formella kravet. Nej, om man ser till att lärare trots allt måste föra undervisningsdokumentation för att lyckas med utvecklingssamtalet. Friheten är att det inte behöver göras på ett speciellt sätt.

Samtidigt kan man fundera hur mycket som går förlorat för elever och föräldrar. När de inte har ett skriftligt underlag att förbereda sig utifrån vid utvecklingssamtalet. Hur rättssäkert är ett sådant samtal när man är utelämnad till en aktörs informationsövertag. Eller kommer utvecklingssamtalen att återgå till de gamla kvartssamtalen?

De nya lagrumen som kommer att gälla från den 19 november är inte precis ett under av minska administration iom att utvecklingssamtalet ligger kvar som innan förändringen.

Källa: Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU5 - Minskade krav på dokumentation i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar