Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 27 november 2013

Perspektivet snedvridet

Perspektivet är snedvridet när Riksrevisionen gör sin bedömning av Skolinspektionen. Skolinspektionen har två uppdrag: tillsyn och kvalitetsgranskning. Okunskapen lyser igenom när man läser vad ledarsidor skriver och hur lärare uttalar sig. Tillsyn är inget annat än att granska om skolhuvudmän följer de statliga styrdokumenten eller inte.

Vad man skulle kunna säga ger den en bild hur stabil kärnverksamheten är för att leverera utbildning. Hål i golvet, när man inte uppfyller styrdokumenten, är att trampa igenom en miniminivå. Tillsyn har aldrig varit menad att bedöma undervisningen i sig. De statliga styrdokumenten har inga krav på HUR undervisningen går till. Det är upp till varje skolenhet att själv se till att undervisningen uppnår de fastställda nationella målen i skollagen och läroplanerna.

Det andra instrumentet Skolinspektionen har inom sin verksamhet är kvalitetsgranskningar. Där tittar man på utvalda områden för att se hur skolor arbetar för att nå de fastställda målen och riktlinjerna i läroplanens huvudmoment. Här finns möjligheten till djupare analyser om vad som sker i klassrummet inom ett givet granskningsområde.

Så Riksrevisionens granskning och lärarnas tro vad inspektionen går ut på är missvisande. Fakta är alltid viktig för att dra slutsatser.

Media SvD, LN, Skolvärlden 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar