Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 23 november 2013

Vidlyftig tolkning av kammarrätten

Åter har juristerna bevisat sin oförmåga till analys. De läser bara innantill. I förorden till nya skollagen tolkas begreppen utbildning och undervisning. Två vitt skilda saker. Undervisning är skolans kärnprocess som sker på den plats man valt under skoldagen.

Utbildning är enligt lagen allt som är runt en undervisning. Det brukar kallas för verksamhet. Här innehålls raster, infrastruktur, matraster, mm. Om man utifrån lagens definitioner skärskådar hur olika huvudmän bygger sitt utbud av utbildning kan den som i Lundsbergs fall definieras som undervisning, fritidsaktiviteter och elevhem.

Juristerna i kammarrätten verkar ha svårt för att ta sig ur trycksvärtan i lagens kapitel 1 och 3 § samt kap 6. Det blir svårt när ordet t ex kommer in i motivtexten för vad som menas med utbildning. Det är skrämande att dagens jurister inte har kunskap om skolas faktiska förhållanden. Tyvärr har de inte alla knivarna i knivlådan. Logik verkar de sakna. Inte tillåtet kränkningar i skolbyggnaden på Lundsberg men helt ok 100 meter bort i en byggnad som heter elevhem. Affärsidén med folkskolor, riksidrottsgymnasier och internatskolor är just att tillhandahålla boende som en integrerad del av utbildningen.

Därför går det inte att separera detta som vid offentliga och enskilda skolor som inte har det som affärsidé. Dags att plocka in lite fler bestick i knivlådan i landets förvaltningsdomstolar.

Media SvD, Eskilstuna-Kuriren, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar