Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 8 november 2013

Retropartiet

Det socialdemokratiska utspelet kan sammanfattas med ordet retro. Inte nog med att deras politiska förlag andas 60-tal så är deras syn på makten retro.

På något förunderligt sätt lyckas man inte förstå den värld vi lever i. En värld byggd mer på individen än kollektivet. Samtidigt som man nu söker makten är det skralt med makterfarenhet i dagens S-topp. Det är väl nästan uteslutande en eller möjligen två personer med den erfarenheten att sitta i regeringsställning.

Socialdemokratin är lika regeringsodugliga som Alliansregeringen var när den tillträdde 2006. Det bådar inte gått för landets framtid med ett land där styrningen centraliseras i god retroanda. Politrukernas förlovade land som vi sluppit under den valfrihets reform som gjorts den senaste sju åren. Där vi medborgare blivit myndiga och är en del av civilsamhället. Inte en passiv bricka som i retrosamhället.

Media SvD, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar