Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 13 februari 2015

Om vi får välja

Knappt har blecket torkat på den politiska överenskommelsen om betyg i år 4 förens protester hörs. Nästan som man skulle tro att politiken först skulle fråga forskningen vilket beslut som ska tas. Finns säkert invändningar från just deras håll kring forskningsmetoder och statistiska metoder för att belägga effekten av ett försök.


Slumpen är en viktig faktor för att få bort riktade påverkningar. Frågan är bara vilka randvillkor man kan sätta upp för att ta bort icke önskade effekter ur en statistik synvinkel. Det är inte alltid slumpens skördar som gäller i forskningssamanhang när man ska bygga empiri.


Det kanske mest irriterande i debatten efter överenskommelsen görs av politiker på kommunal nivå och skolledarenas förbund. Utbildningsminister Gustav Fridolin var tydlig i Aktuellt på att de skulle vara föräldrar, elever och lärare som skulle vara överens för att medverka i uppdraget. Då ska inte sidekicken lägga sig i. Det mest bedrövliga är skolborgarådet i Stockholm Olle Burell (S) uttalande i lokalnyheterna ABC. Han mer eller mindre förbjuder alla Stockholms skolor att ställa upp på detta.


En tråkig attityd och härskarteknik. Skolborgarrådet ska håll sig till att utveckla de kommunala skolornas verksamhet. Inget annat. För undervisningen och dess delar är en affär mellan staten och lärarna (Skollagen 2010:800, 1 kap 3 §, 2 kap 9, 10§§). Kommunala politiker oavsett de är arbetande heltidspolitiker eller hobbypolitiker verkar ha rudimentära kunskaper om skollagen och deras statliga uppdrag. Många tycks tro att skollagen är en rekommendation och inte formella krav på hur svensk skola styrs. Det är faktiskt numera så att skolans öde inte bestäms av kommunfullmäktiga utan ytterst av Högsta Förvaltningsdomstolen. Att hålla budget är inte det högsta budet. Huvudmannen utvecklar skolan utifrån de behov skolorna har (4 kap 7 §) och utifrån det prioritera resurser.


Tolkar man senaste dagars debatt lär uppgörelsen om betyg i år 4 bara varit ett sätt att lösa en politisk knut på riksnivå för att kunna komma vidare i reformarbetet.  Effekterna med trilskande handlingar från forskare, lokalpolitiker och fackliga företrädare kan sammanfattas med: Om vi får välja, då ska ni få se...


Media SvD1, SvD2, Lärarna Tidning.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar