Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 7 februari 2015

Profilklasser gör skillnaden.

Profilklasser i idrott och musik är inte segregerande. Profilklasser i matematik och naturämnen är segregerande. Någon mer hycklande får man leta efter. Eller är det så att det inte är talangutveckling som kan göras i matematik och naturvetenskapen?


På Vällingbyskolan införde man profilklasser i matematik och no för att få behålla elever och att elever sökte skolan. Nu ska man avskaffa dessa klasser. Man har som motiv att det bara var elever från studiemotiverade hem som sökte profilklasserna. Då blev det lite si och så med kamrateffekten. Läraren Kristina Ringqvist säger till Skolvärlden:
Det fungerade inte bra. Det uppstod en väldig fördelning och segregationen ökade. Matte- och no-klasserna hade starka motorer, där fanns driv och studiemotivation. Men i de andra klasserna fanns inte lika starka elever kvar, och därmed inte heller drivet. 
Så kan man säga. Lägg över ansvaret på eleverna att driva istället för att lärare gör sitt jobb och sätter höga krav även i klasser som inte valt en profil. Eller så går vi tillbaka till hur grundskolan var för 50 år sedan där det fanns allmän och särskild matte och engelska. De allmänna för dem som inte tänkte sig vidare studier och särskild för den som ville vidare med teoretiska studier.


Skolan måste fundera över sitt pedagogiska uppdrag. Hur ger vi stöd för de som på ett eller annat sätt behöver stöd för att nå målen. Hur stimulerar vi våra talanger och begåvningar i naturvetenskap och matematik. Inte bara anpassa undervisningen efter den stora massan elever. Dessutom tror jag det skulle vara ytterst lovande om kommunala skolor börjar skaffa sig olika profiler på sina skolor. Inte bara en kommunalgrå massa med mellanmjölk.


Media Skolvärlden  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar