Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 4 juni 2015

Korridorvakter i gammelmedia

Inför öppen ridå i gammelmedia ser vi nu i boulevardpressen en fajt om vilken korridor som gäller. Är det den ärbara vänsterpressen med AB i spetsen? Eller är det "högern" med Expressen? Ingen skulle jag säga har monopol på åsikter. Åsikter kan vara många. Bygger de på värderingar eller attityder. Oftast hänger de inte ihop. För det som styr varje människa är dess beteende utifrån dess värderingar. Givet det ser vi på korridoren från olika synvinklar.
Högersyn i korridoren
Vänstersyn i korridoren
Om man ska ha olika korridorväktare blir diskussionen rätt fattig. Diskussion och dialoger bör bygga på ömsesidig respekt för fakta och synvinklar på tolken av dessa. Annars är vi tillbaka till den värld vi hade under 1970-talet. Där var det finare att skjuta med än röd bössa än en blå. Då styrdes åsiktsmaskinen av rödvinsvänster. Med företrädare som Myrdal m fl som förhärligade Mao och kulturrevolutionen. Kambodja och röda khmererna. Och Kuba som den sanna socialistiska staten.
 
Gud bevare oss från att åter hamna i den destruktiva debatten om svart eller vitt. Hög tid att bli som de gamla romarna. Att åter anträda arena och ha diskussioner utan pekpinnar om vilkens korridor in till arenan som är den rätta.
För idag är ju trots allt den nya åsiktsarena de sociala medierna. Där bryts olika åsikter mot varandra i en skön blandning utan att det finns åsiktspoliser i form av redaktioner som sållar debatten. För åsiktskorridorer blir för smala och för förutsägbara som icke sanningssägare utan endast åsiktsmaskiner enligt sektlogiken.

Media Expressen, AB
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar