Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 30 juni 2015

Ordmoln med floskler

Floskelvarningen är stor i det politiska språket. I Almedalen inträffade just det 2015 när Stefan Löfven använder ordet utvecklingsmoral. PR-nissarna och partifolket verkar tycka att de skapat en modern fyndighet på ordet arbetsmoral. En av S deviser genom tiderna har tidigare varit Gör din plikt - kräv din rätt. Börjar man fundera på ordkombon utveckling och moral blir det svårt. Första som dyker upp är ska man utveckla moralen? För det andra vad betyder orden. Om vi väljer det sista ordet i kombon moral så definierar ordboken det som:
  1. uppfattning om rätt och orätt som styr värdering
  2. (kollektiv) andlig styrka
  3. djupare lärdom som kan erhållas av berättelser
För att citera Oscar Wilde:
Moral är den hållning vi intar gentemot människor vi inte tål.

Dyker vi på den första ordet i kombon utveckling definierar ordboken den som:
  1. process varvid något förändras
  2. (uppkomst och) spridning
Om man skulle våga sig på att försöka tolka innebörden av ordkombon utvecklingsmoral skulle det bli:
sprid den rätta vägen
Vilken väg kan man fundera på. Ordet moral är egentligen det sätt vi beter oss utifrån de etiska regler som finns. Som bekant skiftar de.
Inte helt enkelt att tyda vad Stefan Löfven och S vill med ordkombon. Den ger allt för många tolkningar i förhållande till vad jag tror han vill sända för signal:

Förbättra världen med rätt beteende

Frågan är var det det Stefan Löfven menade i sitt tal den 29 juni 2015.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar