Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 17 juli 2015

Bildning på nygammalt sätt

Min privata bildningsresa började i tjugoårsåldern. Innan var den litteratur jag läste uteslutande av arten studielitteratur. Främst inom teknik och naturvetenskap. När de akademiska studierna började breddades helt plötsligen intresset. Nyfikenheten på det annorlunda tog sin början. En resa som fortfarande fortgår även om den inte innehåller lika mycket klassiska romaner idag. Bildning är ju trots allt något som är större än utbildning.

Om vi utgår från Aristoteles tre begrepp:
  • Ethos (förnuft - man framstår som en intelligent person), (dygd - man framstår som en god moralisk person), (välvilja - man framstår som en person med god tanke gentemot sin medmänniska)
  • Lagos (förnuft och fakta)
  • Pathos (väcka och visa känslor)
Med dessa begrepp blir bildning något större en utbildning som fokuserar på lagos. Undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Räcker säkert för att skaffa sig ett yrke. Duger inte som kulturbärare i ett samhälle. Då är det intressant att vår stora bildningsprofet Ellen Key lär ha sagt: För att uppnå bildning krävs att de grundläggande förmågorna samverkar: minne, fantasi, förstånd och känslor. Både Aristoteles och Ellen Key är grunden för ett bildat samhälle som för individen.
Röda rummet - Berns - får spegla starten på min bildningsresa i litteraturen. Röda rummet speglar 1800-talspersonerna i Stockholm i August Strindbergs genombrotts roman. En klassiker som varje svensk bör läsa.

I en artikel i SvD ger Madelaine Levy sin syn på hur vi möjligen skulle kunna skapa ett modern bildningsideal. Säkert värt att fundera kring. Låt mig då ger två listor som berikat min bildning. En skönlitterär och en poesi. Utöver det har Bibeln bidragit till mycken god tanke. Den speglar mången god tanke kring dygd, förnuft och känsla om man bortser från trosaspekten. Så här här är min listorna:

Skönlitteratur
Bunyan, John - Kristens Resa
Mitchell, Margaret - Borta med vinden
Strindberg, August - Röda Rummet
Kafka, Frans - Slottet
Conrad, Joseph - Lord Jim
Kostler, Artur - Natt klockan 12 på dagen
Maugham, W Somerest - Den vassa eggen
Gorkij, Maksin - Barndom och vandringsår
Bengtsson, Frans G - Röde Orm
Jones, James - Härifrån till evigheten

Poesi
Nisse Precis - Nyfiket jag väntar...
Tranströmer, Thomas - Dikrer och prosa 1954-2004
Ferlin, Nils - Dikter
Boye, Karin - Samlade dikter

Bildning tycker jag beskrivs sammanfattande av Karin Boyes strof ur dikten I rörelse:

Nog finns det mål och mening i vår färd - 
men det är vägen, som är mödan värd.

Media SvD 


    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar