Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 2 juli 2015

Huvudet avgör resultat i offentlig verksamhet

Den största skillnaden mellan offentlig och privat verksamhet är hur resultat skapas. Svenskt Kvalitetsindex har tagit fram en rapport inför ett seminarium i Almedalen 2015. Den innehåller många intressanta uppgifter. Däribland vad som skapar resultat.
Humankapitalet är viktigt för att skapa kreativa idéer om en verksamhets utbud av tjänster. Problemet med humankapitalet är flyktigheten. Både över tid som rum. Vad händer med hjärnkollen över tiden. Hur mycket kommer vi ihåg och vilken förmåga har vi som individer att lagra information.

I offentlig verksamhet är tydligen humankapitalet avgörande för resultatet av verksamheten. Denna bild bekräftade jag för tio år sedan genom att i ett styrkort notera att de mätningar jag gjorde inom vården. Tydligen är bilden inte ändrad. Noterar samma sak när det gäller skolan. Tyvärr är resultaten i skolan allt för beroende av enskilda medarbetares förmåga. Ett oroande tecken. Vad händer när medarbetare går hem på kvällen och inte kommer tillbaka dagen därpå?

Den frågan ställde jag och många med mig i den privata tjänstesektorn för tjugo år sedan. Då var även den högst beroende av individen för att skapa resultat. Med bank- och fastighetskrisen blev det uppenbart hur sårbar en verksamhet är som är beroende av bara människorna i verksamheten. Då börjades arbetet med att skapa strukturkapital.
Mätningarna gjorda av Svenskt Kvalitetsindex visar just att resultatet i privat verksamhet kommer i huvudsaklig del genom ändamålsenliga strukturer. Här ligger utmaningen för den offentliga verksamheten. Speciellt inom skolan. Skolan har låg mognad när det gäller att implementera både digitala styrsystem som pedagogiska läromedel och sättet att undervisa. IT-satsningarna har oftast berott på enskilda individers förmågor. Inte på en medveten strategi för att lyckas skapa en hållbar skola över tiden. Hög tid att offentlig verksamhet byter perspektiv och bygger stabila stödsystem som är mindre beroende av individen.

Källa:
Management Index 2015, Svenskt Kvalitetsindex.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar