Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 3 juli 2015

Pengar inte skolans problem

Åter har politikerna käbblat om lösningar och Quick-fix. I går gick MP och utbildningsminister Fridolin ut i Almedalen 2015 med budskapet:
Vi behöver ett mer jämlikt skolsystem för att höja kunskapsresultaten. I dag slutar statens ansvar vid inspektion och kritik, ingen myndighet har möjlighet att hjälpa huvudmännen att göra rätt. Det ska vara slut på det.
I nästa andetag börja både M och MP att diskuterar att statsbidragen ska riktas till de skolor som har problem. En vällovlig tanke. Frågan är bara löser det några problem med skolans kunskapsresultat. Är det en jämlik skola som är problemet? Svaret är som vanligt skolans problem är inte pengar utan hur de används.
Skolan är på intet sätt underfinansierad. Sverige satsar 6,3 procent av BNP på skolan. Snittet i OECD är 5,7 procent. Problemet är snarare avsaknaden av en strukturerat sätt att arbeta i skolan. En skola som saknar systematik och struktur är dömd att inte bli bättre än den enskilda individen i skolan.

Frågan är om staten är bättre på att ta över enskilt problemtyngda skolor. Moderaterna säger så här om MPs förslag:
Camilla Waltersson Görnvall (M) menar dock att förslaget inte räcker, utan tycker att det också behövs att staten kan ta över skolor som inte når upp till kraven, vilket är ett förslag som M lagt fram. Regeringen vill å sin sida att Skolverket ska teckna avtal med problemskolor som man istället vill gå in och stötta.
Om man sak ägna sig åt turnround av verksamheter är det inte andra ägare som ska göra det. Vore klokare om Sverige tog efter och anpassade exemplet från London och skolorna i Hackney. Skapa ny ledning och lärare med mandat från "ägarna" att rätt upp skolorna. Ett mandat att skapa en skolkultur där man inte ifrågasätter varandra utan har en gemensam bild över skolan och dess uppgift. Samt en pedagogisk struktur och systematik i hur undervisningen utvecklas. Utan detta hamnar pengarna i skolans svarta hål.

Media SvD, Sydsvenskan
Blogginlägg Pluraword
Källa: Myter om skolan hindrar utveckling (2013) - SKL

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar