Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 16 juli 2015

Ett skepp kommer lastat

Uppenbarligen klarar inte lärarutbildningen sitt uppdrag fullt ut. Någon påstår att det är ett pedagogiskt dilemma. Jag skulle säga att det ett strukturproblem. Uppenbarligen är det ett kompetensproblem om inte läroanstalterna kan få fram behöriga NO-lärare. Dags att flyttlasset går.
Låt KTH och CTH ta över lärarutbildning i NO-ämnena. Där finns den sakkunskap i ämnena som behövs för att utbilda i matematik, fysik, kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. De didaktiska delarna kan köpas från det som blir kvar på universiteten.

Samma gäller rektorsutbildningarna. Flytta dem till Handelshögskolan som har ledarskapsutbildningar på sin agenda. Kanske statusen på rektorer och förskolechefer ökar.

För som vi har det nu med lärarutbildning och rektorsutbildning löser inte problemen.

Media Expressen
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar