Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 16 september 2015

Det saknade HUR:et

Skolan får en sida i regeringsförklaringen. Med fyra satsningar. Många är relaterade till det som gäller skillnaden inom skolan. Och ett som handlar om det där med jämlikhet i skolan. Efter att beskrivit det vi alla vet att de lärare vi minns är de som lyckades få oss intresserade för ett ämne så svängar regeringsförklaringen in med följande passus:
Regeringen har tre fokus: att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten och höja läraryrkets attraktivitet.
I vanlig ordning berättar inte regering HUR de tänkt göra det. Inget vad jag kan utläsa om ökad jämlikhet om man möjligen ska tro att skrivningen: Resurser till skolan ska fördelas efter behov, är en jämlikhetsfaktor. Däremot skrivs det följande:
  • Särskilda satsningar görs i skolor med tuffa förutsättningar.
  • Resurser till kommuner som tar emot asylsökande barn i skolan ökar. 
  • Rektorer ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.  
Frågan är bara hur. Har man tänkt försöka sig på att ta bort det fria skolvalet. Eller tänker man jobba med att åtgärda bostadssegregationen? Bra att regeringen släpper till resurser. Frågan är bara HUR kommer kommuner att använda dem? Samtidigt blir man nyfiken på vad regeringen ska gör att stärka rektorers pedagogiska ledarskap? Ska man in och läxa upp huvudmännen på det sätt skolenheterna organiseras eller vad tänker regeringen göra? Att rektorer har för lite fokus på pedagogiskt ledarskap är känt. I mätningar som är gjorda av professor Olof Johansson är det endast 13 procent av tiden rektorer ägnar åt sitt ledarskap mot pedagogiken i skolan.

De övriga tre områdena handlar mycket om skolans inre arbete och om hur elever ska klara sin skolgång. Man pratar om tidiga insatser, kvaliteten i lärarutbildningen och den psykiska ohälsan. Man blir speciellt nyfiken över hur man tänkt om elevhälsan. Elevhälsan ska stärkas säger man. Hur ska det göras? Är det inte huvudmännens sak att byggd en stark elevhälsa utifrån kraven i skollag? Eller kommer det extra pengar till kommunerna även för detta?

Många av de saker som regeringen tar upp i regeringsförklaringen om skolan. De är inte politiska utan snarare professionens uppdrag att minska skillnaderna inom skolans väggar. Sättet att organisera skolan. Att skapa struktur och systematik utifrån de existerande styrdokumenten är professionens, inte politikernas.  Politikernas uppdrag är att skapa förutsättningarna inte HUR skolan ska drivas.

Media SvD
Källa: Regeringsförklaring 2105-09-15

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar