Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 29 september 2015

Professionen är stark, men systemet brister

En sanning är att professionen är stark i skolan. Men väldigt ostrukturerad och osystematisk i sitt sätt att organisera arbetet. Systemet må brista eller ha brister. Anledningen till det är avsaknad av systemkunskap både hos politiker som profession.
De styrdokument skolan har sedan den stora skolreformen 2010 med ny skollag och läroplaner är fortfarande ofullständigt genomförda. Ta bara detta med rektors makt över skolenheternas inre organisation. Hur många rektorer har fått friutrymmet skollagen ger dem att påverka hur skolan organiseras? Inte så många om man läser professor Olof Johanssons statliga utredning Rektor och styrkedjorna. Det visar på att förvaltningar och politiker har styrkedjor som har hoppat av efter lagbytet från 1985 års skollag.
Det är hög tid att de lokala skolpolitikerna och styrelserna i de fristående skolorna gör sitt jobb och kopplar på rätt styrkedja. En styrkedja som ser till att verksamheten = utbildningen skapar långsiktiga förutsättningar. Inte som det allt för ofta blir att man detaljstyr genom cykelställsfrågor. Frågor som är skolenheternas mandat. Det strategiska tänkandet är avgörande för att skolan ska fungera. Då behövs en modell för hur man hanterar skolan på olika nivåer. En styrkedja med flera nivåer illustrerat genom ett kvalitetshus.
SER-huset är ett enhetligt sätt att se på skolan. Huset kan ha samma uppbyggnad oavsett vilken styrnivå man befinner sig på i skolväsendet. Varje nivå har sina styrparametrar för att styra sin del. Men delarna är lätta att bygga upp i styrnivåer från nämnd/styrelse via förvaltning/VD till rektorer och lärare. För att skolan ska lyckas övervinna det Gustav Fridolin, skriver i debattinlägget om skolreformer, att ta död på någon-annan-ism krävs ett medvetet arbete med skolkulturen. Då måste man knäsätta de grundläggande värderingarna i skolan:
  • Eleven i fokus
  • Moget pedagogiskt ledarskap
  • Ständiga förbättringar
Det viktiga som Skolkommissionen bör komma fram till är att knäsätta vilka styrmodeller skolan ska tillämpa. Inte att göra stora nya skolsystem. Förbättringar blir aldrig bra om man inte på något sätt hittat en stabil pedagogisk struktur som bär upp skolarbetet.

Samtidigt är det en stilla nåd att bedja om att Gustav Fridolin blir bönhörd om att alla ska dra åt samma håll. Kanske det åter är dags att försöka se om det finns guldkorn att hitta hos vår östra granne Finland för att avpolitisera skolan.

Media DN
Källor:
Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22)
Blogginlägg Pluraword:
Kedjan har hoppat av
Skolkulturens grundläggande värderingar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar