Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 22 september 2015

Kritiskt tänkande

Vad innebär det att vara kritisk frågar sig Sven-Eric Liedman på SOS. Är det att man är negativ eller innebär det ett prövande av etablerade sanningar?
Tar hjälp av min gode vän Mats Olsson för att symboliserar frågan (bilden). Kritik kan upplevas som att man är negativ till en fråga. Snarare för tanken till ordet kritisera. Ett ord med en helt annan betydelse. Tänker då på Tage Danielssons dikt:
Jag kritiserar
du rackar ner
han/hon skäller som en galning.

Kritiskt tänkande är inte negativt tänkande. Ordet kritisk har följande definitionsgrunder:
  1. som är uppmärksam på fel och brister
  2. som innebär en kris
  3. som bildar en övergång mellan olika förlopp eller tillstånd
Tittar vi till synonymerna till ordet kritisk kan de grupperas i tre olika grupper:
  1. granska, pröva, bedöma,...
  2. noga, nogräknad,...
  3. avgörande, ödesdiger, akut,...
Kritisk tänkande, som jag en gång lärde mig den, är förmågan att granska och pröva lösningar. Är det vi kommit fram till rimligt? Vad finns för källor till det vi kommit fram till? Finns andra vägar att gå för att nå det vi vill åstadkomma?

Kritik är inte att säga att någon har fel utan att pröva substansen i det som man kommit fram till. Inget är rätt eller fel. Däremot finns det oändligt många vägar att nå ett mål. I sin dikt I rörelse slår Karin Boye fast följande i en av stroferna:
Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

I det informationstäta samhälle vi lever i är kritiskt tänkande med dithörande källkritik avgörande för att flytta fram positionerna. Mål i sig är inte det viktiga ut vägen vi tar. Vilken väg är den vi ska välja för att just nå det som vi önskar nå. Genvägar är senvägar är ett ordstäv som gäller när man försöker att bara vandra den politiskt korrekta vägen.

Om läget i skolan är som Maria Settergren skriver i sin kommentar på SOS är det illa. En av skolans viktigaste uppgifter är inte att endast hantera fakta utan lika mycket förmågor att se vad man ser. Att i ett kritiskt tänkande se samband och mönster för att välja väg. Det är det vi kan se i TV-serien Genikampen, förmågan att hitta en lösning på ett problem genom att ta sig fram olika vägar för att lösa en uppgift.

Undervisning som bygger att hitta rätt och fel om likvärdighet, jämställdhet eller klimathot och hitta rätt sätt är livsfarligt. Lär det uppväxande släktet att ifrågasätta vad de läser (läsförståelse). Lär det uppväxande släktet att logiskt angripa problemlösning (matematik). Det som jag fick mig till livs i den skolan jag gick i för länge sedan. Utan dessa färdigheter flyttar man inte fram positionerna för att utveckla tillvaron.

Media SOS   

2 kommentarer: