Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 7 september 2015

Märkliga tankar

Skolsegregation är åter på tapeten. Mig veterligen finns det ingen sådan. I varje fall inte definierat i SAOL. Däremot ordet bostadssegregation som emanerar ut definitionen på segregera:
avskilja eller särhålla.
Till detta kommer diskussionen om hur man ska hantera grundskolans olika stadium. Grundskolan är ingen enhetlig skolform. Barn utvecklas med åldern. Vilket innebär att år 1-3 inte kan ha samma förutsättningar som år 7-9.
Man skulle kunna säga att skolan inom sig själv har ett särhållande en segregering. Det är det som var grundskolans ursprung under 60-talet med de nio linjevalen som gjordes i högstadiet. Där språkklasserna var just språkklasser och teknikklasserna var just teknikklasser. Efter mönstret hur realskolan och läroverken var organiserad. Någon gång på resan till dagens skola skrotade man denna gruppering och alla går samma linje med samma 16 ämnen.

Mycket behöver göras på skolans område. Frågan är bara om politiker och myndigheter ska ha den totala makten över skolan. Här tycker jag Maria Stockhaus har ett intressant inlägg på FB om Anna Ekströms inlägg i gårdagens (150906) Agenda:
IFAU är tydlig det är boendesegregationen som är grunden till skolsegregationen. Var finns forskningsstöd för att skolval leder till segregation? Ska vi tillbaka till ett system där politiker drar streck på kartor och placerar barn i olika skolor? Vad skulle hända med barnen i Rosengård då? Det fria skolvalet behöver utvecklas inte avvecklas. I Sollentuna måste alla föräldrar välja skola och gör det också även i de områden som är socioekonomiskt svagare. Se till att kommuner ställer krav på alla föräldrar att välja skola, istället för automatiska placeringar, kombinerat med att fristående skolor inte får ha köer utan istället använder lottning och antal sökande är fler än platser då tror jag vi kan komma långt.
Mycket kan sägas om detta. Viktigt att inte fastna i att hitta lösningar som gör att politiker åter får makten över var elever ska gå i skolan. Ändra om möjligt skolpengsystemet. En intressant vinkling på ämnet är just att man fastnade i rödgröna Malmös lösning i diskussionen. Rinkebyskolan fladdrade bara förbi i reportaget men diskuterades aldrig. Skrämmande, därför likvärdigheten som diskuterades är snarare likhet. Om debattörer och generaldirektörer vore pålästa skulle se att likvärdighet är att nå fastställda nationella mål (Skollagen 2010:800 1 kap 9 §). Inte hur undervisningen ska gå till. Det är professionens jobb.

Media SVT
Pluraword: Slut gapen i svensk skola  
Puraword: Föredöme hit och dit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar