Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 13 mars 2016

Anseendet vår stora religion

Anseendet vår stora religion sätter stopp för att vädra ut unkenhet och övergrepp. Elaine Eksvärd berättar på Nyhetsmorgon tv4 om de sexuella övergrepp hon var med om som barn. Även så på GP Debatt.
Sedan inslaget på tv4 har jag funderat mycket kring hur det kan komma sig att sådant här får förekomma. Är vi rädda att ta till oss att några män är perverterade och inte kan hantera sin sexualitet? Kolla inslaget.
 
Om jag för en stund stannar för begreppet anseende definieras det i ordboken som:
särskilt hänsynstagande
Kopplar jag detta särskilda hänsynstagande synonymer finns följande:
aktning, värdighet, betydenhet, framstående ställning, rykte, ryktbarhet, erkännande, heder,,
Ett barn som blir utsatt för pedofili är aldrig skyldig. Det är alltid förövaren, i detta speciella fall pedofilen. Man undrar över hur rättsväsendet och socialtjänsten hanterar fall där barn utsatts för sexuella övergrepp inom en familj. Är det förenligt med barnkonventionen och för den delen barnens rätt att tvinga på barnet en vårdnadshavare som utför brottslig handling? I min värd är svaret: NEJ! Lika lite som hedern i en familj över en brottslig handling ska döljas som en familjehemlighet. Barnperspektivet ska alltid råda.

Nästa fundering som malt i huvudet är i vilken omfattning hanterar förskolan denna typ av kränkning? Hur ser man till att barn inte utsätts för detta på förskolan av anställd personal. Även om det är behjärtansvärt att fler män ska jobba inom förskolan får det inte slarvas med rekrytering. Lika lite i förskolans uppdrag att utveckla barns lärande. Hur många förskolor har t ex Rädda Barnens utmärkta skrifter som underlag både i diskussionen inom arbetslagen som del i barnets lärande om kroppen. Lär barn integritet!!Vilka delar av kroppen är de freda från vuxna? Säkert finns det många goda exempel från förskolor som driver ett medvetet arbete kring frågorna och barns sexualitet. För en sanning är den att där barn finns finns pedofilen.

De olika arenor barnet finns på, idrott, sommarkollo, scoutläger, m fl som inte har lagkrav på att se hur belastningsregistret ser ut behöver skärskåda sin rekrytering av ledare i klubben eller föreningen.

I de nära relationerna bland släkt och familjen får inte familjeanseendet stå i vägen för att ventilera ut dessa grova handlingar mot ett barn. För
sanningen ska göra er fria (Joh 8:32)

Rädda Barnen Stopp! Min kropp!
Media GP   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar