Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 22 mars 2016

Jämställdheten i skolan skral

Jämställdheten bland lärare är det lite si och så med. Ett känt faktum som jag möte när jag håller kurser är obalansen mellan könen. Övervägande delen kursdeltagare är kvinnor även i ledande positioner i skolvärlden. Det bekräftas även av undersökningen som presenteras i Lärartidningen. Av landets rektorer är 36 procent män och 64 procent kvinnor. Då är det intressant att se rapporteringen om hur jämställdheten ser ut i lärarkåren.

Noterbart att jämställdheten är störst bland män och kvinnor i gymnasiet. Där finns 57 procent män på yrkesämnen och 43 procent kvinnor. På de allmänna ämnena är det 42 procent män och 58 procent kvinnor. Tar vi grundskolan och grundskollärare är det endast 24 procent män, medan det finns 76 procent kvinnor. Sämst är det i lärarkategorin förskollärare. Här är kvinnodominansen näst intill total. Hela 96 procent är kvinnor med futtiga 4 procent män. På ledande positioner i förskolan finns 10 procent män och 90 procent kvinnor som förskolechefer.

Man funderar över hur det kunnat blivit denna sneda könsfördelning i skolan. Vilka förebilder saknar pojkar i förskolan och skolan när det saknas manlig förebilder? Frågan skapar många tankar om skolan och dess ojämlikhet och om frågor kring genus. Ett är klar, ropen skalla:
Mer män till förskolan och skolan.

Media LN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar