Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 28 december 2016

Breaking News - Tvivel utvecklar

Tvivel är en underskattad storhet. Den förknippas oftast med svaghet och icke trosvisshet. Den berörs litet i Bibeln. Den enda som symboliserar tvivlet är Tomas Tvivlaren.
Under juldagen skrev jag följande på min Facebook sida:
Julens budskap verkar vara högaktuellt trots ett sekulariserad svensk värld. Två ingredienser sticker ut. Det här med att änglaskaran visade sig först till herdarna. Omsatt till dagens språk, folket. Det andra om godheten eller kärleksbudskapet. En frälsare är oss given. I godhetens mjäkighet försöker vi ursäkta våra handlingar istället för att "tvivla" eller som jag bruka säga "kritiskt tänkande". Världen är så komplex att enkla lösningar inte finns på det som ligger framför oss.
Idag på "värnlösa barns dag" skrev jag på samma ämne men inte ur ett religiöst perspektiv:
Breaking News är att tvivla på allt som inte har en referens eller källa. Hur viktigt är det inte att ifråga sätta det skrivna ordet och bilden. Var kommer det från och vem är avsändaren. Lätt är det inte men vi måste bli mer impregnerade att tänka kritiskt i de digital bubblor vi befinner oss i. 
Vän av ordning och stringens började en ordvandring i ordboken och synonymordboken. Finns det ett samband med de ord jag slänger mig med. Ska här försöka se om det går.

Tvivel är enligt ordboken:
benägenhet att inte tro; osäkerhet, ovisshet
Man skulle kunna säga sund skepsis är grunden för all utveckling och kunskap. Att inte köpa det som skenbart ser ut som en sanning. Kopplar vi ordet tvivel mot vilka synonymer som det finns blir det tydligare:
osäkerhet, tveksamhet, ovisshet, anfäktelser, betänkligheter, ifrågasättande, farhågor, misstänksamhet, misstro, skrupler, dubier, skepticism, skepsis
Alla synonymer ovan är inte precis ord man vill kännas vid i ordmissbruket med godhet, snällhet och andra förminskande ord. Tomas tvivlaren var den av lärjungarna som var trofastast till Jesus med de andra var mer ryggade tillbaka. Ett samhälle som har medborgare som ryggar tillbaka för det som inte bekräftar "sanningen" är illa ute. Det ska bli intressant att se hur trumpiferingen av USA kommer ut i verkligheten.

Drar vi tangenten vidare till det här med att koppla ihop tvivel med kritiskt tänkande som jag gjorde i min Facebook tråd kan följande ordvandring göras:
Källkritik = kritisk granskning av en (informations-) källa
Kritik = värderande granskning av förtjänster och brister
Kritik och "inte tro" är besläktade. Eftersom ordet kritik har synonymer som:
granskning, bedömning, värdering, värdesättning, skärskådan, analys, kommentar, prövning, utlåtande, anmälan, recension, press, dom
Med andra ord alla uppräknade synonymer är grunden för en kritisk hållning till fakta och kunskaper. Jag skulle till och med säga våra relationer. En av samhällets viktigaste beståndsdelar är att ständigt ifrågasätta och utvärderar det som händer. Det är då man ser sprickorna i fasaden. En viktig sak i alla dessa bubblor vi befinner oss i den verkliga som digitala världen.

Därför är det nästa viktigare att skolan idag på ett mer konsekvent sätt lär eleverna förmågan till källkritik och kritiskt tänkande. Rustas det uppväxande släktet med denna förmåga har mycket vunnits. Skull nästa säga att även vi vuxna ständigt måste erövra det kritiska tänkandet som vi en gång fick lära oss i skolan.
För övrigt anser jag att man alltid ska utvärdera det som varit men inte ta det som lösningen på framtiden. Framtiden har alltid en annan komplex bild att lösa samtidigt som man måste ha en vision om vad man vill nå och vad vägen dit är. Så låt oss återinföra tvivlet som motor för framgång och utveckling.

Media SvD
Källor:
Svensk Ordbok (1986) - Esselte Studium
Nya Stora Synonym ordboken (2000) - Strömbergs Bokförlag
Wikipedia: Tomas Tvivlaren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar