Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 17 december 2016

Skolans digitalisering

Skolans digitalisering är ett intressent fält. Hur är det med den? Är den en strategisk nyckel till individbaserad undervisning?
Skrev följande på min tidslinje på Facebook:
Nu har man bildat sig om skolans digitalisering genom att korrläst en B-uppsats. Noterar att det är mycket att göra för att digitalisera en samhällssektor, skolan. Om det tafatta hanteringen beror på mängden digitala utlänningar eller på bristen av strategier ska jag låta vara osagt. Kan det vara så att mjukvarorna för att skapa en digitaliserad skola är på u-landsnivå? Ja, ja den som lever får se. Dessutom undrar jag varför lärosätena inte undervisar blivande lärare i IKT.
Samhället är i full fart att digitaliseras. Innebärande att det vi tagit för givet är på väg bort. Digitaliseringen kommer att i grunden ändra förutsättningar för hur samhället kommer att fungera. Både dess möjligheter och dess sårbarhet. Se bara på det här med hur information sprids på nätet och hur falska nyheter sprids. En av de avgörande faktorerna är att ge verktygen till det uppväxande släktet. De så kallade digitala invånarna. Även om jag själv, trots ålder tycker mig vara en sådan, behöver de förmågan till kritiskt tänkande. Det här med källkritik. Var och vem har skapat informationen och i vilket syfte?

När jag läst en blivande lärares B-uppsats slås jag av skolans oförmåga till likvärdighet även i denna fråga. Är det hemresurserna som ska avgöra hur kommande generationer ges möjlighet att ta sig fram i samhället? Är det inte lika viktigt att digitalisera den viktiga samhällssektorn skolan? Jo, säger jag. Då behövs det verkligen att den något trögflytande kultur som finns i skolan bryts ned. Det går inte att se på undervisning på det sätt man gjort sedan 1842 för folkskolan nutidens grundskola eller 1600-talet för katedralskolorna som är dagens gymnasieskolor.

Skolan behöver digitaliseras på två fronter. Den första och viktigaste är digitaliseringen av undervisningsmetoderna.  Speciellt i ljuset av de barn som har koncentrationsproblem och de som har handikapp med arbetsminnet i form av behov av sin takt i lärandet eller för den delen de som har läs- och skrivsvårigheter.

Den andra fronten är digitaliseringen av styrsystemen för skolan. Här pågår många olika försök till reell digital styrning. Tyvärr byggs systemen upp efter politikers önskan och inte utifrån verksamhetens faktiska behov. Styrkedjan har hoppat av i många av systemen. Likaväl som de lärplattformar som finns har en begränsad användning för att i verkligheten få en mål- och resultatstyrd skola.

Hög tid för nationell samling för en digitalisera förskola och skolan på två fronter utifrån verklighetens behov.

1 kommentar: