Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 19 december 2016

Välfärdsutredningen ett falsifikat

Välfärdsutredningen är ett falsifikat om den påstår att det inte går att skapa kvalitetsstyrning i välfärdssektorn. Tar vi vården finns det mängder av kvalitetsregister.
Svensk sjukvård har genom Socialstyrelsen många kvalitetsregister för olika typer av sjukdomar att kunna mäta mot. Så Reepalu & Co far med osanning. Problemet är månne att Socialstyrelsen är tandlös när det gäller att följa upp och driva kvalitetsfrågor. Likaväl som lagstiftningen på sjuk- och hälsovårdsområdet har lägre krav på systematiskt kvalitetsarbete än vad t ex skollagen har.

Utöver det så fanns det för 20 år sedan ett utvecklat instrument inom dåvarande Landstingsförbundet som hette QUL - Quality, Utveckling och Ledarskap med en vidhängande Kvalitetsutmärkelse Svensk Hälso & Sjukvård. Detta projekt ledde till mycken kvalitetsutveckling inom vården där verksamhetens funktionssätt sattes under lupp. Tyvärr dog detta projekt när man slog ihop Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Kanske hög tid att återuppliva detta kvalitetsprojekt för att få en mätning av hur kvalitetsstatusen är i svensk vård och omsorg.

När det sedan kommer till skolan är det inte där heller svårt att fixa fram kvalitetsmätningar. Skolverket har via SIRIS en stor mängd data om skolutvecklingen att tillgå. Dessutom har Skolverket, på beslut från förre skolministern Baylan, skapat, via SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling, utmärkelsen Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Här har många skolors verksamheter utvärderats genom åren. Att nämna några skolor som fått utmärkelsen finns Ältaskolan, Condoraförskolorna, Byleskolan, Vittra Vallentuna, m fl.

Om Reepalu blundar eller är dåligt påläst ska jag låta vara osagt. Någon brist på metoder och data om kvalitetsutveckling finns inte. Det kryllar av den. Bara man vill kan man mer systematiskt använda dessa verkstyg för att verkligen se hur kvaliteten i välfärden är. 

För övrigt är kvaliteten viktigare än vinsten.

Media SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar