Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 10 december 2016

Nobel dag

Nobeldagen är en nobel dag. Allt sedan jag var liten har denna dag varit speciell. Den lilla grabben var tidigt intresserad av teknik. Föga visste han att naturvetenskapen var modern till all teknik.
Teknik och naturvetenskap är de sköna konsterna som flyttat världen framåt. Kunskap och nyfiken är avgörande för att flytta stegen framåt. Den som utmanar etablerade sanningar har oftast inte lätt för sig. Etablissemanget bjuder alltid motstånd mot det som försöker ifrågasätta vunna landvinningar. Så även inom naturvetenskapen. Forskningen i naturvetenskap bygger på att man har en tes som bevisas. I all den stund tesen är hållbar är den gällande till den dagen en mot tes kan bevisas. Så gäller Newtons gravitation mot Einstein relativitetsteori.

Barn är naturligt nyfikna och ständigt frågande varför. Kan tänka mig att de som forskar är just funtade så. Oftast inte bekväma i de fina rummen, men dedikerade till det som de brinner för. Låter vi dessa själar få blomma utan störande enfald? Problemet är att dessa spetskompetens inte precis bidrar till den önskade jämlikheten i ett nivellerat samhälle som Sverige.
Låt oss njuta av snillena och dess belöning i Stockholms konserthus denna dag. Äras den som äras bör.

För detta är lite om det här med bildningen och kunskapen. Professor Lars Dencik skriver följande i SvD:
Årets Nobel­pristagare, Bob Dylan, har i en av sina sångtexter givit ett svar: ”You always have to be prepared, but you never know for what”, sjunger han. Men hur kan man göra sig ”prepared”, rustad, för tillstånd och situationer man inte kan veta vad de innebär, men som man vet måste komma – det nya, det okända? I dag framstår samtiden som allt mer främmande, framtiden som något man vill undvika.
Låt oss aldrig undvika framtiden utan bli "prepared" att möta varje ny utmaning. 
  
Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar