Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 30 april 2018

Tänk om bara pensionärer fick rösta

Tänk om bara pensionärer fick rösta, då skulle Löfven sitta kvar. Men vem skulle ha få stöd av? Nuvarande regeringskollegan skulle inte finnas i riksdagen. För pensionärer är miljöfrågor inte så viktiga. Inte ens om Löfven skulle vilja stödja sig på centern skulle regeringsunderlaget räcka. Åter blir S tvungna att stödja sig mot SD.
Tänk om kvinnorna bara fick rösta, då satt Löfven även kvar vid makten. Hans förutsättningar att regera vidare skulle hänga på passivt stöd av V och C för att få majoritet i riksdagen. En osannolik kombo. Inte ens Alliansen utan KD skulle lyckas vara regeringsdugliga. Om kvinnor bara fick rösta skulle parlamentet inte fungera.
Tänk om bara LO-medlemmar fick rösta, då skulle Löfven sitta kvar vid makten. Dock med den skillnaden att han skulle vara starkt beroende av SD. Problemet blir bara det facklig-politiska samarbetet. LO-toppen brukar ständigt säga att deras medlemmar röstar på S. Bilden ovan bekräftar något helt annat. Här har vi insprängt problemet med att S inte kan leverera den välfärd många haft i arbetarleden. Vänstern har blivit ett hot mot arbetarna och därför väljer de missnöjet.

Intressant att använda mängdläran i statistiken hur grupper ser på partier och demokratins väsen. Nu är det tur att dessa delmängder inte ensamma påverkar helheten. Det är många motstridiga värderingar och behov som sammantaget gör demokratin. Speciellt viktigt är dock att förstå bevekelsegrunderna i de olika delmängderna som utgör den svenska befolkningen. Därför är det alltid viktigt att inte fastna i åsiktskorridorens snäva gränser och enögdhet.

Kategoriseringar styr vårt tänkande och kan göra att man hamnar fel om man inte har ett kritiskt tänkande. I en intervju i SvD, med Anna Rosling Rönnlund, önskar hon att vi blev mer lyhörda inför vad vi lägger in i våra kategoriseringar:
– Till exempel kan man tänka sig en kategori som "muslim". Vad läser vi in i det? Det är en grupp som vi egentligen aldrig definierar så noga, men som får stå för en massa olika saker och vara måltavla för en mängd fördomar. Vi behöver hitta ett sätt att vara uppmärksamma på när vi gör grupperingar som är förklädda värderingar, som faktiskt är fel.
Ack så viktigt att våra värderingar inte styr våra grupperingar. Kunskap är A och O för att kunna dra slutsatser. Det gäller speciellt inför stundande val.

Media  SvD1, SvD2 , SvD3
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar