Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 10 augusti 2018

Vem är Jesus?

Dagsedlar delades ut av Stig Dagerman. För 74 år sedan skrev följande dagsedel inför valet 1944.

Olika politiska partier har inför valet passat
på att lägga beslag på Jesus i sin propaganda.
Getsemane är länge sen
och Golgata och spiken.
Apostlarna är riksdagsmän
som gnor i politiken.

Och Jesus själv har vi försport
har lagt sitt kors i trappen.
I manteln har han medlemskort
och valbroschyr i mappen.

Hr Judas han är kommunist
av korset och hammaren.
En prima kraft som är förvisst
en man för första kammaren.

Hör Petrus svär och hanen gal
och svärdet bits i skidan.
Se Jesus går i höst till val
med rövarna vid sidan.

(16.9.44)

Denna dagsedel tycker jag passar även inför valet den 9 september 2018. Vem är dagens Hr Judas? Vem är Petrus? Och framför allt vem är Jesus i det sekulariserade samhälle Sverige säger sig vara? Ett samhälle som har svårt för minoriteter med religiösa uttryck.

Källa:
Dagerman, Stig (1944-47, 1950-51) - Dagsedlar, Norstedt (s 17)   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar