Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 15 juli 2020

Bristande beredskap


Bristande beredskap ropas det på i samband med pandemin för covid-19 och Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Journalister och andra debattörer verkar ha en underlig föreställning om detta med föreskrifter. Fredrik Hultman, sommarpraktikant på SvD ledarsida skrev följande:
..föreskrifterna för smittspårning eftersom de var "gammalmodiga". Det är bara ytterligare ett exempel på den bristfälliga beredskapen Sverige haft för en pandemi.
Ett i särklass underlig skrivning. Jag skrev följande i en kommentar i FB-flödet:
Eller så kan man se det som att ny kunskap ändrar förutsättningar och därmed behovet av förbättringar av föreskrifter. Inget är hugget i sten.
För att illustrera att inget dokument som är en instruktion, föreskrift eller annan typ av styrande dokument är för evigt, kan illustreras av följande bilden nedan.
Bilden är hämtad från ett dokumentsystem för en förening jag var aktiv i för knappt tjugo år sedan. Noterbart är att uppe i huvudet finns en revisionsstatus. I detta fall är det förstlingen. Ingen ny information eller kunskap har kommit till efter dokumentets fastställande. Hade det gjort det hade revisionsstatusen varit en annan.

I rådande pandemi för covid-19 har gång på gång företrädare från myndigheten påpekat vid pressträffar att kunskapsläget är osäkert och nytt. Frågan är då hur ska man hantera smittspridningen? Jo, för att de som ska utföra uppdragen, i detta fall smittskyddet och sjukhusen, måste de följa rådande föreskrifter. Alltså det aktuella dokumentet som innehåller rådande kunskap innan pandemin började. Däremot åligger det den ansvariga myndigheten att ständigt samla in kunskap från praktiken och forskningen över sjukdomens funktionssätt. Givet att ny kunskap inkommer är det underlag för att förbättra föreskrifterna. Det är inte samma sak som att beredskapen varit bristfällig.
För all dokumentation behöver få input av vad som ska göras och vad det gav för resultat. Resultatet påverkar sedan hur de styrande dokumenten ska förbättras när ny kunskap kommit till. (Bilden är från skolans värld)

Så, inget är hugget i sten. Beredskapen är god utifrån rådande kunskapsläge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar