Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 21 juni 2021

Mittens rike har fallit

 

Efter att riksdagens partier redovisat sina bevekelsegrunder för att rikta misstroende mot statsminister Stefan Löfven föll bilan för Mittens rike i svensk politik. Stefan Löfven är därmed historisk, att bli fällde som sittande statsminister. Den oheliga alliansen V, SD, KD, M fullbordade sin omröstning.

Helt plötsligt har vi ett nytt politiskt landskap i Sverige. Första sidan har tydligt visat att man inte kan runda riksdagen med överenskommelse typ Januariavtalet där fem är underlaget men en får inte vara med. Andra sidan är det intressant hur Stefan Löfven ska klara av knuten när varken Nooshi eller Annie kan prata med varandra. Hur ska han lyckas bilda regering om valet blir att avgå.

Bästa kanske ändock är att utlysa extraval och få en ny spelplan att agera från. Samtidigt slipper Löfven talmansrundor. Vi får se. Spännande är det att se hur regeringsunderlagen ska se ut framgent och vilken politik som kommer att föras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar