Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 24 augusti 2010

Betygstombola

Mönstret verkar gå igen i den svenska skolan när det gäller betyg och betygssättning. Rena lotteriet för eleverna. Inte nog med att diskussioner förs om glädjebetyg från fristående skolor, nu är det vederlagt att lärarkåren i gymnasieskolan missar i sitt bedömaruppdrag.

I en rapport från Skolinspektionen 2010:12 fastslås tre viktiga områden där det brister.
 1. Betyg på oklara grunder.
 2. Stor variation mellan HUR elever får information om betyg.
 3. Bristande analys av betygsresultatet.
Under punkt ett anger inspektionen det som diskuterats flitigt om skriftliga omdömen. Inte kunskapskriterier som styr utan ordning och uppförande. När du lämnat in uppgifter mm. Viktiga i sig, men inte avgörande för vilket kunskapsbetyg man ska sätta.

Tyder på att det fordras en massiv kompetensutveckling i betygsbedömning utifrån givna kursplaner och kommande ämnesplaner. Annars blir det nog svårt att uppfylla lagkraven i Skollagen 2010:800.

Punkt två lyster igenom i intervjuer med gymnasieelever gjorda på Rapports lunchsändning 100824. Många elever har inte en aning om vilka betygskriterier som gällde. Man häpnar.

Sista punkten är en mycket välkänd punkt. Alla skolformer har en stor utvecklingspotential. Ett gigantiskt kompetensfält att utveckla för alla från huvudmännen ned till förskollärare och lärare. Konsten att analyser. I detta fall betygsstatistik. Bristerna är inte bara att det saknas kunskap hur man analyserar utan det saknas bedömningsbart material från lägsta till högsta nivå, för att kunna ha underlaget av betygsresultatet för att förbättra pedagogiken.

Betygstombolan skapar en rättsosäkerhet som inte gagnar varken elever eller skolan.

7 kommentarer:

 1. Plura, "betygstombolan" är ett symptom inte sjukdomen i sig. Man kan inte ha en konkurrensutsatt skola utan att ha en oberoende kunskapskontroll. Så ställ dig på barrikaden bredvid mig och ropa studentexamen och centralrättade nationella prov.

  SvaraRadera
 2. Helena, visst ställer jag mig på barrikaden.

  Visst "betygstombolan" är inte sjukdomen, utan en godtycklig "random harvest".

  Jag gillar gamla tiders studentexamen med oberoende examinatorer, fast på ett modernt sätt. Där tycker jag IB är ett gott exempel.

  Och det jag funderar över Helena, de centralrättade nationella proven, är det den utökning av Skolinspektionens överprövning av nationella prov eller?

  SvaraRadera
 3. Plura jag tycker inte att det räcker med slumpvis överprövning, jag vill att alla NP i kärnämnena centralrättas. Då blir NP ett kontrollinstrument som fungerar på elevnivå, lärarnivå, skolnivå och kommunnivå. Det kunde räcka med studentexamen om vi inte hade haft så lång tid utan resultatkontroll och om vi inte hade en så hårt konkurrensutsatt skola, men nu är det som det är.

  SvaraRadera
 4. Det är inte kanske helt fel det du säger NP. Vad jag funderar på är hur detta skulle tillämpas på gymnasieskolan.

  Sedan jag skrev inlägget har jag undersökt det som hålls på med om ämnesplaner och annat för gymnasieskolan. Har för mig att jag hörde en siffra 200 ämnen inom de 18 nationella programmen. Betyg sätt i slutet på varje kurs. Till detta kommer gymnasiearbete som eleven ska göra innan examen kan tas. Och för examen är det ett antal examensmål man ska nå.

  På mig låter det något komplicerat att att ha NP hanterad central i detta fall, men jag kanske missat något fundamentalt.

  SvaraRadera
 5. Plura, det ska förstås räcka med en kontrollpunkt för varje skola, och den ska lämpligen vara på slutet. På gymnasiet räcker det gott med studentexamen, men varje tre-års etapp behöver kontrolleras. NP i åk 3, 6 och 9 för centralrättning och i trean på gymnasiet en studentexamen.

  SvaraRadera
 6. Helena, tycker jag låter jättebra.

  Förslå dina kolleger i Alliansen det. Björklund vill tillsammans med sina Allianskollegor inför nationella prov i 6:an.

  SvaraRadera
 7. Så fort det här valet är undanstökat ska jag börja lobba för det här både inom och utanför Folkpartiet.

  SvaraRadera