Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 19 augusti 2010

Rätt men fel om fristånde skolor

Tanken kring kontrollsamhället får sig konstiga uttryck. Senast i dag när Björklund presenterar sin och Alliansens tankar till ytterligare ökade styrning av fristående skolor i DN. I och för sig är det bra att det finns samma regler för de offentliga huvudmännen som de enskilda.

Det som snabbt infinner sig är tanken kring hur i hela friden löser man problemet med att man har en aktiebolagslag och bokföringslag med krav på extern revision av ekonomiska revisorer som samtidigt ska tampas med en Skolinspektion om bolaget skötts enligt konstens alla regler. En konflikt mellan lagar och en konflikt mellan viljan att skattepengar används på bästa sätt.

Om Skolinspektionen ska få överprövningsrätt mot landets revisionskår måste det till begränsningar i aktiebolagslagen.

Rätt tänkt att fristående skolor ska leverera samma kunskap som de kommunala. Det tar nya Skollagen 2010:800 bra hand om. Samma läroplan oavsett om det är en muslimsk skola, kristen skola eller Waldorfskola bland fristående skolor. Samtidigt är det så att Skollagen stipulerar att huvudmännen (kommunen eller fristående) ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Däremot inte undervisningen!!

Undervisningen är förskolechefers och rektors ansvarområde med hjälp av förskollärare och lärares. Det är de enligt Skollagen 2010:800 som ansvarar för att det pedagogiska arbetet följer de nationella läroplanerna, inte huvudmännen.

Fel, för om Skolinspektionen ska ha rätt att överpröva ekonomiska beslut behövs kraftiga begränsningar i aktiebolagslagen om styrelsens ansvar och beslutanderätt om utdelningar, det som i allmän folkmun kallas vinst.

Är vi tillbaka till en planekonomiskt tänk enligt Alliansen eller en totalreglering på kommunal nivå enligt de rödgröna?

Tja, det är inte solklart, det som vid första tanken ser logiskt ut.

3 kommentarer:

 1. Lycka till med din blogg! som jag precis observerade.

  Önskemålen om att hålla igen på tyglarna från mp, fp mfl är väl ändå väldigt lovvärda för visst måste du erkänna att friskolorna håller på att springa iväg från de som är kunder och uppföljning av att de levererar vad de ska är inte alls på den nivå som skulle behövas.

  SvaraRadera
 2. Jan, visst är det så, fristående skolorna ska bevakas som alla andra så de leverera det dom ska.

  Vad jag försökte säga är att det med dagens förslag får andra oöverskådlig problem när man ger sig in på andra lagrum för att rätta till ett problem som sticker i opinionens ögon. Givetvis om tillhör man dom lagstiftande så kan man ändra på lagar så de passar rådande opinion. Men det får konsekvenser som inte alltid är nyttiga.

  Därför fordras noga övervägande innan man ruckar på merkantila lagar.

  Märks att det är valtider. Alla förslag är inte genomtänkta.

  SvaraRadera
 3. Ja, det är precis som jag skrev i min blogg; det händer ganska ofta att han presenterar förslag som är så ogenomtänkta att de (i alla fall för oss i verksamheten) inte är annat än visioner med tusen obesvarade frågor. Det går lite för snabbt helt enkelt.

  SvaraRadera