Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 29 augusti 2010

Tvingande redovisning

I dagens DN går Friskolornas riksförbunds ordförande till attack på kvaliteten i skolan och dess redovisningar. Det intressanta är att det från dem som värnar om valfriheten kommer krav på "kvalitetsredovisning". Den har ju avskaffats av Alliansen i den skollag som trädde i kraft 1 augusti för att just avreglera skolan. Intressant att man åter tar upp frågan. De fick ju tummen ned på sitt förslag i remissomgången kring förslaget till skollag.

De förslag som kommer från Friskolornas riksförbund är inga kvalitetsindikatorer utan bara produktionsförutsättningar. Det som är kvalitetsindikatorer är faktiskt de mätresultat som uppnås och är evidensbaserad utifrån de krav som ställs på det pedagogiska arbetet.

Kraven finns i läroplanerna för hur pedagogerna ska arbeta. I kursplaner och ämnesplaner finns kraven på kunskapsinnehållet som eleverna ska lära sig. Härifrån ska kvalitetsindikatorer hämtas.

Med fördel bör redovisningen bygga på de skolformsvisa läroplanernas huvudområden. Först då kan du få en korrelerade mätning och ett härledbart resultat.

Man slutar aldrig att förvånas att de som vill ha frihet i hur man driver skolorna också i samma andetag kräver mer reglering. 

2 kommentarer:

  1. Jag gillar Kjell-Olof Feldt och jag tycker att han har rätt i sak, men det är måluppfyllelsen som måste undergå en oberoende kontroll och redovisning för att alla intressenter ska ha fullgod information.

    SvaraRadera
  2. Helena när du säger "måluppfyllesen som måste undergå en oberoende kontroll", vad menar du?

    SvaraRadera