Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 20 augusti 2010

Strålkastar ljuset felinställt

Patientsäkerhet bygger i botten på att aktörerna hos vårdgivaren tänker före inte rättar till i efterhand. Vårdapparaten har inte ett hälsoperspektiv den borde ha, utan riktar all sin kraft på att åtgärda skador som inträffat. Nu är det givet att olyckor inträffar och människor behöver akut vård. Inte alltid den vården får ett lyckligt förlopp utan patienter kommer i kläm.

I SvD tar Sten Erik Jensen upp den viktiga fråga om skydd för patienten. Speciellt sedan en ny patientsäkerhetslag kom 1 januari. Nog så viktigt att det finns ett fyllgott skydd. Problemet är bara att de myndigheter som finns inom vårdsektorn har en mindre uttalad kontrollfunktion än i skolvärlden. Kanske vore läge för Socialdepartementet att gör ett studiebesök på Utbildningsdepartement för att få sig till livs det progressiva i Skollagen från 1 augusti. Där har vi Sveriges första lag med krav på systematiskt kvalitetsarbete.

I botten på allt som heter patientsäkerhet ligger en medvetet arbete ute i vården kring kvalitetsfrågor. Medvetenheten inom vården kring det fundamentala i hur man arbetar, för att uppfylla kraven, har genom åren varit starkt skiftande. Systematik har saknats om hur man hanterar det kliniska arbetet och på vilket sätt det är organiserat. Oftast utan att tänka förebyggande.

Är det inte dags att skapa en vass inspektion i vården som gör tillsyn för att se hur det är ställt med lagligheten och kvalitetsgranskning i primärvård och sjukhusvården. Studiebesök på Skolinspektionen skulle inte skada för Socialstyrelsen och Socialministern. Staten måste ta ett fastare grepp om vården för att se till att den levererar vård som är patientsäker. Samtidigt måste professionen ändar sina arbetssätt mot ett förbyggande sådant. Här finns mycket att lära och det behövs inga utredningar utan sätt igång bästa läkare, sköterskor och sjukhusdirektör. Ni har chansen att visa att patientsäkerheten stor hos er. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar