Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 22 oktober 2010

Betygskramare eller inte

Betygens vara eller inte vara är ett kärt ämne. Betyg är inget annat en ett signalsystem för hur mycket kunskap man lyckats få i ett ämne. Det speglar på inte sätt intelligens eller fårmåga att använd ämneskunskaper till något nyttigt. För det är det andra saker som krävs.

Tron att det ena eller det andra systemet för gradering av ämneskunskaper är bättre än det andra är befängt. De som tror att skriftliga omdömen kan ersätta kunskapskraven per betygs steg har nog inte ritkigt klart för sig hur mycket subjektivitet som finns i dessa omdömen. Oftast bedöms inte kunskapen i ämnet utan i flera fall hur dukitg du varit att uppföra dig, alltså gjort uppgiften i tid eller något annat icke dithörande.

Utan någon form av likriktare för vad kunskapskraven ska innehålla är skriftliga ömdömen än mer farligt för barns ämneskunnande än vad betyg är. Sedan att betyg kan vara stigmatiserande är tråkigt. Men är nog en sak som alltid i alla tider funnits. Även på den tiden man fick betyg varje termin sedan första klass.

Det enda som är viktigt är att det finns tydliga och enkla kunskapskrav i varje ämne som man kan mäta i vilken omfattning eleven nått målet i ämnet. Det får vi hoppas Skolverket lyckas med innan det nya betygssystemets sätt i sjön 1 juli 2011.

Media SvD

5 kommentarer:

 1. "Sedan att betyg kan vara stigmatiserande är tråkigt. Men är nog en sak som alltid i alla tider funnits."

  Att något alltid har varit på ett visst sätt är väl ettsanslöst dåligt argument för att det ska fortsätta vara så? Inget är ju per definition bra pga tradition.

  "Det enda som är viktigt är att det finns tydliga och enkla kunskapskrav i varje ämne som man kan mäta i vilken omfattning eleven nått målet i ämnet."

  Vad menar du med att det är det enda som är viktigt? Ska vi ge upp hela tanken om en skola som bygger broar, ökar den allmänna kunskapen i samhället, möjliggör för nya karriärsval - obundet från ens föräldrars yrke och klass?

  Jag säger inte att vi ska avskaffa betyg men jag tycker inte att betyg kan eller bör vara ett ändamål i sig. Betyg är främst ett redskap för i antagning till högre lärosäten, inte ett verktyg för personlig utveckling. Det finns en viss fara i att dra allt för höga växlar på den här frågan. Dels pratar vi väldigt lite om det viktiga med en allmän och inkluderande skola som skapar möjligheter, dels känner jag att politiker inte bör lägga sig i hur lärarna väljer att strukturera samtalen med elever vad gäller deras utveckling.

  Det är lite ironiskt att borgerligheten som i så mycket annat ifrågasätter politikers rätt att lägga sig i, anser att det är rimligt att göra det när det gäller lärarkåren.

  SvaraRadera
 2. Ska man vara riktigt exakt, Plura, så är betygen faktiskt en måttstock på hur mycket kunskap eleven visat sig besitta vid ett givet tillfälle.

  Erik, Plura har faktist rätt - det är faktiskt i princip det enda som är viktigt när det gäller betyg. Tydlighet med vad varje enskilt satt betyg faktiskt säger.

  Som du själv skriver, betygen är bara ett kommunikationsredskap som är användbart när det gäller antagning, förutsatt att de faktiskt satts efter tydliga kriterier. I diskussioner kring den allmänna kunskapsnivån i samhället, skolan som brobyggare, möjliggörande, utjämnande av sociala ojämlikheter etc är betygsfrågan irrelevant.

  Betygen har inte heller att göra med hur lärarna väljer att strukturera samtalen med eleverna vad gäller deras utveckling - betygen har mycket lite med elevernas utveckling att göra, trots att denna påverkar dem, och de är varken piska eller morot. De är bara en torr, byråkratisk och opersonlig kommunikationsform, det är allt.

  SvaraRadera
 3. Morrica, jag håller med om att betyg är måttstock vid ett givet tillfälle och inte hugget i sten.

  Skulle vara hemskt annars.

  Och jag kan in bättre svara Erik än vad du gjort.

  SvaraRadera
 4. Hur betygen uppfattas bestäms framför allt av vuxenvärlden. Föräldrar och lärare. En mindre dramatisk inställning och färre ideologiska låsningar skulle göra susen.

  SvaraRadera
 5. Betyg är bättre än omdömen då de har ett system för kalibrering.

  Sen borde bådadera avgränsas ännu tydligare framför allt längre ner i åldrarna. Det är viktigt att signalen är riktigt tydlig om att betygen bara mäter en specifik sak och inte alls handlar om hela personen.

  SvaraRadera