Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 16 oktober 2010

Grundaren

Historien om Sveriges utveckling under 1800-talet från fedodalstat och envåldshärksnade monarker är en spännande läsning. Den har speglats i Göran B Nilssons bok Grundaren om A. O. Wallenberg. En berättelse genom en person med tre professioner samtidigt: politiker, journalist och bankbyggare. Då inte bankbyggare bara genom att grundat Stockholms Enskilda Bank utan lika mycket politikern A. O. Wallenberg som medverkade till ståndsriksdagens avskaffande och i första kammaren medvetet skapade det bankväsende via politiska beslut och lagar som vi känner idag.

De intressanta med mitt sommaruniversitet har varit funderingar kring möjligheten att skapa en liknande förutsättning så 150 år senare.

Ser samhället ut så att det ge möjligheter till en ny välståndsera? Finns det någon person idag som kan göra dessa tre karriärer samtidigt?

Troligen inte.

Skulle möjligen varit veckans mest omtalade person Thomas Bodström - politiker, författare och jurist. Men haveriet visar på att mångsyssleri inte är en framgångsväg. Kanske det trots allt är så att vi måste söka nätverkstanken när ny mark ska plöjas.

Kravet på kompetens är avgörande för att lyckas. Och det finns sällan i en person. Därför är nätverk avgörande för att skapa det nya. Nätverk som kan skapa smörjmedel via pengar, opinionsbildning och företagsbygge.

För att lyckas måste vi ändra samhällsynen i politiken. Idag är samhället uppbyggt kring lönearbetet som den drivande kraften för välstånd. Tyvärr ger det sällan välstånd om det inte finns möjligheter till att skapa företagande som kan exploaterar idéer på en marknad. Därför borde infrastrukturen för företagande ändras. En bidragande komponent i det är att bryta upp de stelbenta socialförsäkringssystem som gör det näst intill omöjligt att nyckelpersoner lämnar en trygg anställning istället för att kasta sig ut i en osäker värld som företagare.

Samtidigt är riskkapitalinstrumentet graft eftersatt. Idag är det bara männsikor med realtillgångar som kan riska för att bygga upp verksamheter. Ungefär som finansieringen såg ut på tidigt 1800-tal med rika handelshus som inte såg någon idé i att finansiera det som komma skall. Det var här A. O. Wallenberg skapade banker som tog hand om rikas inlåning och omvandlade det till lån för den växande industrin. Pengar är avgörande för att få idéer att växa. Vi behöver en ny finansindustri likt den A. O. Wallenberg skapade.

Uppdaterat 101017: PJ Anders Linders förslag, i dagens krönika i SvD, att använda pengarna från försäljning av statliga företag är en väg att gå. Fast det skulle vara bättre om staten satte pengarna i fonder för att stödja tillväxten av företag, att blir finansmäkrare av pengar till företag och verksamheter. Landet lider inte brist på idéer eller forksningsresultat. Landet lider brist på företag som kan skapa produktion i landet.

Media: SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar