Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 21 oktober 2010

Ensam är ofri

Ensam är stark - är ett ordstäv som inte har någon större aktualitet i dagens samhälle. Nätverkens betydelse har öka genom åren. Speciellt i en kunskapsekonomi är det näst intill avgörande för att lyckas bygga en affärverksamhet.

Ett närverk består av ett antal noder - kontaktpunkter. Nätverken kan formas på olika sätt. I affärssammanhang är oftas nätverken bestående av en kärna med kompetenser som är avgörande för affärens framgång. I en sådan kärna är det avgörande att man inte fastnar med personer med fel nätverk. Effekterna på nätverket blir förädande om en av noderna brister eller sänder ut fel signaler.

Därför är en av de viktigaste sakerna att det finns en infrastruktur fastlagd i kärna som reglerar spelreglerna. Samtidigt är det avgörande för nätverkets kärna vilka nätverk de olika noderna har och hur de kan skapa nytta. Genom olika arenor och nätverk lyckas man oftare nå framgång att bygga verksamheter i dagens kunskapssamhälle.

Så bästa rådet man kan ge dom som startar verksamheter, se till att du har rätt polare runt dig!!

Media: Idagsidan SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar