Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 14 oktober 2010

Låga blodvärden

Låga blodvärden i kunskapsöverföringen skulle man kunna sammanfatta artikeln i Svenska Dagbladet från i måndags. I UNDER STRECKET går Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds universitet, igenom forskning och studier kring kunskaper. Hon pekar på att en brittisk sociolog Frank Furedi kommit fram till att kvaliteten i det Brittiska skolorna sjunker tackvare eller på grund av ekonomiskt nyttotänkande i förening med antiintellektuell jämlikhetssträvan. Till detta kopplas också fokuseringen till inlärningstekniker. Han menar att det är ett hot mot ämneskunskaper.

När man tittar tillbaka i Storbritanien konsateras det att de reformer som gjorts inneburit att kvaliteten i undervisningen sjunkit. Han menar att det beror på att förändringarna utgått från politiker, ideologer och administratörer. Konklusionen av detta blir att trots alla reformer har resultatet uteblivit. Man borde då ha stannat upp och fundera över vad som gått fel. För paradoxen om talet hur viktig utbildningssektorn är och ju mer pengar som pumpas in desto mindre konkret resultat verkar man förvänta sig.

Flera intressanta sluttsatser dras av detta. Bland annat att ämneskunskapen i sig blir mindre viktig. Man försöker istellet hittar den snabbaste vägen till kunskap. På något sett har lärarkåren inte tagit sitt uppdrag som kunskapsöverförare från den äldre generation till den yngre på allvar.

Det man funderar över är hur ser det ut i Sverige? Nu har Alliansregeringen gjort stora reformer inom skolområdet som kommer att kräva helt andra saker av förskollärare och lärare än tidigare. Är det Alliansregeringen gjort en engelsksmitta eller är det början på en återgång till kunskaper i skolan för kunskapernas skulle. Att lärarkåren återtar sin profession som bärare av ämneskunskapen på bredden och djupet?

Man kan också fundera över om det var ett smart drag att flytta jämställdhetsfrågorna till utbildningsdepartementet i ljuset av de brittiska erfarenheterna.

Allt nog, måste ämneskunskapen återtas och vi får en syn på kunskap som bygger på att det är den äldre generationen som vill fostra och utbilda den yngre generationen. Först då kan vi säga att vår välfärd kan byggas på kunskaper.

Media SvD
Blogg: Morrica

10 kommentarer:

 1. Intressant sammanfattning och intressanta tankar kring om skolans många mål och strävanden kan vara negativt för skolans viktigaste mål.

  Jag upplever att tidigare svensk skolpolitik drabbats av tydlig "engelsksmitta" men det leder vidare till två frågor.

  1. Har skolan i stället byggt upp viktiga andra värden?

  2. Att tidigare skolpolitik hade allvarliga fel leder inte till att alliansens är rätt. Frågan om alliansens åtgärder är rätt eller inte kvarstår.

  Furedi's tankar stödjer fokus på innehåll och avgränsade tydliga mål men de avråder från satsningen på uppföljning av elever och skolverksamhet. Tycker man att Furedi har helt rätt så får man ett mycket dubbeltydigt svar på fråga 2.

  SvaraRadera
 2. Det kan vara intressant att flytta över jämställdheten till utbildningsdepartementet om man vill få tydlighet kring skolans mål här. Idag är arbetet med detta ytterst spretigt, och mycket beroende på vilka aspekter rektorer, lärare mfl tycker är viktiga att lyfta fram mha temadagar och föreläsningar och projekt.

  SvaraRadera
 3. Jan, intressanta frågor du ställer i första inlägget.

  På den första är jag inte kapabel att ha några åsikter om. Det är ni skolfolk som måste svara på den.

  På den andra, beror väl på vilken vinkling man tar.

  Något som jag tycker är gott är att skolan arbetar utifrån mål- och resultatstyrning. Då tvingas man till en skarp analys och utvärdering av varför saker inte blir som man tänkt sig. I den delen håller jag inte med Furedi.

  Men däremot att du får en mer tydlighet i vad undervisningsuppdraget är är rätt i mina ögon. Det är allt för mycket godtycke där ute efter avregeleringen av skolan sedan SÖ lades ned för tjugo år sedan.

  Det tarvar krav på en bättre ämneskunskap hos förskollärare och lärare. Om det kommer att rådas bot på med den nya lärarutbildningen från nästa höst är väl för tidig att dra några slutsatser kring.

  SvaraRadera
 4. På den andra kommentare Jan. Visst kan de vara nyttigt med att jämställdheten flyttas till Utbildningsdepartementet. Frågan är bara blir det då genusorienterat eller?

  Ur en annan aspekt undrar jag hur du ska driva jämställdhetsarbetet inom andra samhällsektorer. Är det färdigt där eller?

  SvaraRadera
 5. "Allt nog, måste ämneskunskapen återtas och vi får en syn på kunskap som bygger på att det är den äldre generationen som vill fostra och utbilda den yngre generationen. Först då kan vi säga att vår välfärd kan byggas på kunskaper."

  Jag blir osäker på var det här credot kommer ifrån?

  Någon form av fostran och kunskapsöverföring lär väl alltid finnas alla samhällen men den här bilden av generationer som lämnar över känns väldigt avlägsen och antyder en homogenitet som jag inte känner igen.

  Idag lär sig folk på kors och tvärs utan att funder över ålder eller eventuell visdom.

  SvaraRadera
 6. @ Mats, visst är det så att man lär sig kors och tvärs.

  Men för att det ska lyckas så finns det inbyggt hos oss som varit med ett tag en kunskap för att kunna knäcka vissa koder.

  Det är det jag menar med att vi äldre har en form av överförings skyldighet till de unga. Samtidigt har de unga kunskaper som vi äldre inte har och som vi borde ta till oss.

  SvaraRadera
 7. Historiskt tror jag alltid att den äldre generationen har haft en generande tendens att överskatta sin visdom!

  SvaraRadera
 8. På ett sätt ja, om man tror att det man lärde sig en gång också är gilltigt.

  Det finns alltid en visdom i det livslånga lärandet som nästa generation kan ta till sig.

  Själv tycker jag det är spännande att höra äldres berättelse. Finns mycket livserfarenhet att ta med sig.

  Den som bara fokuserar att allt nytt är av godo hamnar snabbt ner i kunskapens dike, underkänt.

  SvaraRadera
 9. Kolla:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZxcYZMUOXfY&feature=player_embedded

  SvaraRadera
 10. Ha, Ha, förstår piken fast den var fin.

  Faktiskt menar jag inte att man ska vara så ruskigt naiv som Roy Anderssons figurer i förhållande till barnet.

  Det finns gott i båda världarna att ta till sig. Men övervikt åt ett håll blir ohjälpligt fel.

  SvaraRadera