Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 25 oktober 2010

Högre krav lille vän

Har vi högre krav idag på våra barn än förr? Om man ska tro Idagssidans intervju med Anna Lundh utsätts

"många barn för rätt höga krav i skolan idag. Vissa skolor har projektarbete redan i lågstadiet där barnen ska ha en långtidsplanering. Få barn i den åldern har en hjärna som är utvecklad för det."
Man kan funder över lämpligheten att i låga åldrarna använda denna typ av arbetsform. Progressionen i lärandet måste starta med att knäcka faktakoder för att kunna bli värdefulla innan man börjar mixa ihop ämneskunskaper för ett lösa en projektuppgift.

Projektarbete är en arbetsform som oftast används för att skapa något som ligger utanför det ordinarie arbetet när man ska skapa något nytt eller förändra något. Eller skapa nya metoder att utveckla arbetet. Vilket i sin tur innebär krav på projektmedlemar att besitta stort systemkunnande och specialkompetens inom ett givet delområde i projektet för att lyckas.

Många affärverksamheter startar idag som projekt innan de fått den kritiska massan för att kunna bli stabila och lönsamma företag.

I ljuset av detta är det konstigt att pedagogiken använder sig av denna metod ner i åldrarna, när det knappt är görbart i högstadiet. För att lyckas med projekt behövs styrning genom att skapa projektorganisation, styrgrupper, projektråd, tidtabeller och avstämningar via milestones. Klarar en unge detta i 8 och 9 års ålder?

Jag tvivlar!

Däremot är det kanske mer lämpligt att bara får lära sig att aggera i grupper utan kravet på att leverera ett projektresultat. I gruppen börjar de så sakta att träna det komplicerade mönstret det är att ha respekt för olika individers kompetens och egenheter för att i en löst sammansatta organistion lösa uppgifter tillsammans.

Det viktigaste för lärarna är att utgå från elevens behov och sätta det i centrum. Då kanske man kan skapa mixen med snabbspringarna, normalerna och dom som tar sig lite tid att utveckla kunskapen för att lyckas med kunskap via grupper.

Media SvD

1 kommentar:

  1. Man kan väl i och för sig få presentera begreppet projekt. Det mest centrala med ett projekt, dvs ett tydligt mål, kan man klara ganska långt ner i åldrarna. Sen håller jag på att lära ut riktigt projektarbete på gymnasiet där de har en chans att förstå hela begreppet och tror att det är rätt tidpunkt.

    Egentligen är jag dock väldigt negativ att prata om vuxenbegrepp långt ner i åldrarna. Att lågstadiebarn ägnar sig åt att forska ger mig rysningar då jag ställer höga krav för att vuxna ska få kalla det de arbetar med för forskning. Jag är inte säker på att barnen upplever det här som att vi pressar dem med höga krav utan min invändning är mer att något viktigt blir tramsifierat.

    SvaraRadera