Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 11 juni 2012

Ett hot med valfrihet

Spöken på ljusan dagen kan man tycka när man läser Curt Persson inlägg om välfärden på Brännpunkt. Inlägget ska nog snarare ses utifrån att den generation han tillhör är fostrade i det kollektivistiska tänkandet. Därmed håller man fast vid de gemensam politiskt styrda lösningarna med noll valfrihet. Att gamla tycker så är jag inte konstigt. Ser bara på min gamla mor.

Om sedan PRO och andra pensionärsorganisationer tror att vården och omsorgen är bättre i offentligt drivna inrättningar har de fel. Det är lika stora kvalitetsbrister i de offentliga som i de privat. Det handlar till syvende och sist vilken människosyn personal på dessa institutioner har. Ser man sitt jobb bara som ett levebröd eller en övergångslösning ska man nog söka sig till inrättningar som inte har att göra med att vård människor.

Så lösningen är inte vilken driftsform omsorgen eller vården drivs i utan vilka kvalitetskriterier som styr upphandling och granskningen av utförandet från köparen sida.

Sedan kan jag tycka att det är märkligt med diskussionen om meddelarfrihet. På pappret en bra sak, men jag skulle säga att den är tämligen verkningslös. Det ledarskap som finns i offentliga inrättningar, speciellt vård och omsorg, är under all kritik. Där lojalitet är viktigare än att påtala brister.

För övrigt anser jag det ska finnas en mångfald genomförare av välfärden. Det offentliga ska på intet sätt ha monopol på verksamheten. Det leder bara till ineffektivitet och ett ohumant behandlande av människor.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar