Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 10 juni 2012

Otakt med tiden

Vems rätt går före, medborgarnas valfrihet eller politikernas rätt att begränsa den? Det är något patetiskt i att vänstern vill återförflytta makten över välfärden till ett fåtal politiker på riksnivån att bestämma över.

Det var länge sedan vi hade en arbetarklass som skulle hjälpas. I takt med att samhället fått en utbildad befolkning och industrins andel av arbetskraften kraftigt minskat har legitimiteten för politiska lösningar minskat. Politikers uppgift, oavsett färg, är att ska stabila ramverk för folkets bästa.

Kontraproduktivitet i förslaget, från vänstern ligger i att begränsas medborgarnas valfrihet, ger ökad ineffektiviteten i välfärdssystemen. Vad politikerna däremot borde gör är att skapa de krav man kan sätta på välfärds verksamheter. Ett område är faktiskt skolan där man frikopplat rättstillämpningen från staten, även om det just nu grälar över de senaste reformerna.

Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan politiken och utförandet. Här har svenskt skolväsende vandrat betydligt längre än andra samhällssektorer. Nu är det inte politiken som styr utan myndigheter och domstolar som uttolkar hur kraven ska följas. Därmed har vi fått en rättssäkerhet som inte funnits i de tidigare politrukstyrda systemet. Tyvärr finns det kvar inom andra samhällsektorer som vård och omsorg.

Så ska S vara en spelar att räkna med måste man lyckas bromsa färden in i återställar gränder med vänster retorik som tillhör ett helt annat århundrade och som möjligen lämpade sig på 1970-talet. Om inte Löfven lyckas klämma ihop vänsterspricka i partiet finns risken att sotdöden inträffar. Vänsterpartiet är ju hopplöst förlorat och marginaliserat.

För övrigt är det alltid medborgarnas valfrihet som är viktigare än politikens ideologiska klåfingrigheter.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar