Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 22 juli 2012

Feodalismen lever

Barndomen  präglades över att höra uttryck som fideikommis. Min mormor och morfar var arrendatorer och småbrukare på ett av dessa fideikommis. Enligt lagen från 1962 ska de upphöra när den siste innehavaren av fideikommisrätten avlider.

I såsseanda skulle Sverige som sista land verkligen avskaffa de Tyskimporterade idéerna från 1600-talet. Men se nu har de det svängt. Med hänvisning till kulturvärden låter man förlänga det feodala systemet. En märklig tankevurpa av S. 1994 fattar Margot Wallström beslutat att förlänga det första fideikommiset. Mot kungamakt är man men tydligen för att feodalsystem fortfarande är accepterade.

För det är bara den först födda sonen som hade rätt att ärva hela tjotabalongen. Både änkor och övriga syskon blir arvslösa. Allt i en strävan att hålla förmögenheten intakt och slippa stycka jordegendomar. Till på köpet strider just detta emot rådande arvsrätt för oss övriga.

Mycket ska man få kunskap om. Därför läs boken Jorden de ärvde.

Källa:
Af Kleen, Björn (2009) - Jorden de ärvde, Weyler

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar